Predstavljanje Zagreb Research foruma

Koji je razlog zbog kojeg su se veliki konkurenti udružili? Odgovor je vrlo jednostavan – sve odluke vezane za ulaganje u nekretnine te svaka financijska odluka temelji se na točnim te ažurnim podacima o tržištu. Od osnutka zagrebačkog tržišta uredskih prostora podaci su isključivo prikupljani pojedinačno, što neizbježno dovodi do velikih oscilacija u podacima i opravdano uzrokuje sumnju u njihovu točnost. U isto vrijeme, ti podaci nisu prikupljani niti objavljivani od strane Vladinih tijela što je ujedno i jedan od glavnih razloga za neefikasnost državnog i općinskog planiranja.

Formiranjem Zagreb Research Foruma podaci će se prikupljati na temelju striktnih međunarodnih standarda te uspoređivati neposredno iz prve ruke, odnosno od strane profesionalaca koji posreduju pri većini transakcija na hrvatskom tržištu nekretnina i koji imaju pristup samom izvoru podataka. Upravo će to popuniti praznine i pružiti investitorima, developerima, bankama, investicijskim fondovima, leasing institucijama, procjeniteljima, građevinskim tvrtkama, arhitektima, Vladi te općinskim tijelima i široj javnosti toliko potrebne podatke.

Posebno ističemo: ova inicijativa predstavlja mnogo više od jednostavnog prikupljanja i objavljivanja podataka, ona ce konačno povećati potrebnu transparentnost na hrvatskom tržištu uredskih prostora.

Podaci će se prikupljati i biti objavljivani na kvartalnoj osnovi.

U novoosnovanom istraživačkom forumu sudjeluju CBRE Hrvatska, COLLIERS International, Jones Lang LaSalle te Spiller Farmer Hrvatska.

CBRE Croatia, Sandra Kovač, Management Assistant: Suradnja članova Zagreb Research Foruma rezultirala je implementacijom unificiranim standarada, kvalitetnijim podacima i sukladno tome unapređenjem transparentnosti što je dodatno unaprijedilo tržište nekretnina. Prednost razmjene podataka o trendovima na tržištu uredskih prostora u Zagrebu očituje se u vjerodostojnim i aktualnim kvartalnim informacijama iz jednog pouzdanog izvora.

Colliers International, Hrvoje Omazić, Key Client Manager: Sa zadovoljstvom možemo zaključiti kako se suradnja na Zagreb Research Forumu uspješno nastavlja te smo nakon završenog trećeg kvartalnog Foruma svi bliže putu da uredsko tržište postane transparentnije, a informacije koje su nužne našim klijentima točne i pouzdane. Kroz inicijativu okupljanja na Forumu težimo daljnjem poboljšanju kvalitete istraživanja uredskog tržišta što svim sudionicima na tržištu pomaže u boljem planiranju daljnjih poslovnih aktivnosti.

JLL, Boris Andric, Senior Consultant: Prošla je gotovo godina dana od postavljanja temelja Zagreb Research Forum-a koji je našim klijentima osigurao prijeko potrebnu transparentnost na tržištu a samim time i velike koristi. Sada smo u mogućnosti pružiti tocne podatke na kvartalnoj bazi koji koriste svim elementima zagrebačkog tržišta nekretnina. Mi, kao konzultanti na tržištu nekretnina, uspješno nastavljamo sa zajedničkim radom te stremimo razvijanju transparentnosti tržišta u skladu s trendovima koji već postoje na razvijenijim tržištima nekretnina.

SPILLER FARMER, Mirna Nguyen, Senior Consultant: Zagreb Research Forum dokazao je svoju vrijednost tokom protekla tri kvartala, pružajuci sudionicima tržišta nekretnina detaljan i točan pregled tržišnih trendova. Unificirana baza podataka daje nam dobre temelje za uočavanje tržišnih prilika i transparentnost prema klijentima. Opsežno istraživanje i suradnja između članova Zagreb Research Foruma dali su temelj senzibilnijim i aktualnim informacijama dostupnim svim aktivnim sudionicima zagrebackog tržišta uredskih nekretnina.

Ponuda uredskih prostora

U prvom je kvartalu 2013. na tržište došlo ukupno 32,141 m² novog uredskog prostora, što ukljucuje slijedeće poslovne zgrade: Business Building One, Crnomerec Centar, Poslovnu zgradu Savska i zgradu HOK-a.

Ukupno očekujemo kako ce na tržište do kraja 2013. godine doci 77,690 m² novog uredskog prostora, od cega 56,340 m² prostora A kategorije te 21,350 m² visoke B kategorije.

Neke od zgrada koje ocekujemo na tržištu tokom godine su Adris Centar, Vesna projekt, Ban Centar te zgrada Sindikata.

Količina uredskog prostora danog u zakup („take up“)

Ukupna količina uredskih prostora danih u zakup tijekom prvog kvartala 2013. godine iznosi 8,764 m², zastupljeno kako slijedi: premještaj (relokacija) postojećih zakupnika 6,392 m² (72.9%), novi zakup samo 37,00 m² (0.42%), ekspanzija 1.975 m² (22%) te 360 m² (4.11%) koji se ondnose na obnavljanje i ponovne pregovore oko postojećih ugovora o zakupu.

Najveći udio zakupa u prvom kvartalu 2013. godine zabilježen je na području Novog Zagreba sa 3.360 m² (38.34%) te Centra sa 1.860 m² (21.22%). U ostalim područjima zabilježene su transakcije u slijedećim opsezima: Središnja poslovna cetvrt – 964 m² (10.99%), poslovna cetvrt istok – 871 m² (9.94%), Zapad – 209 m² (2.38%) te Ostalo – 1.500 m² (17.12%).

Bankarski (24.87%) i farmaceutski (6.97%) sectori predstavljali su većinu aktivnih zakupnika u transakcijama koje su se odvile u prvom kvartalu.

Nepopunjenost uredskih prostora (Vacancy)

Stopa nepopunjenosti uredskih prostora zabilježena u prvom kvartalu 2013. godine iznosi izme u 15 – 18% što predstavlja povećanje u odnosu na brojke zabilježene u poslijednjem kvartalu 2012. godine. Očekuje se daljnji porast stope nepopunjenosti kako novi uredski prostor bude dolazio natržište tokom godine.

Zakupnine i ostvarene stope prinosa (Rents and yields)

Ugovorena zakupnina za najbolje uredske prostore u prvom kvartalu 2013. godine iznosila je 15 eura mjesečno po kvadratnom metru.

Zakupnine za uredske prostore niže kvalitete kretale su se izme u 9 i 12 eura mjesečno po kvadratnom metru.

Iako nije bilo značajnijij transakcija na tržištu uredskih prostora tijekom prvog kvartala, prvoklasna stopa prinosa u regiji trenutno se kreće izme u 8 i 9%.

Appendix

Mali rječnik pojmova

Pojmovi koji su međunarodno prihvaćeni na tržištu nekretnina vuku svoje podrijetlo iz engleskog jezika, obzirom da je pradomovina cijele struke Engleska i da se u anglosaksonskim zemljama struka najduže i najviše razvila. Stručne pojmove pokušali smo prevesti na hrvatski jezik, ali zbog boljeg snalaženja korisnika podataka donosimo i mali rjecnik najvažnijih pojmova:

Stock – Ukupna površina poslovnih prostora na tržištu koja je u zakupu ili slobodna za zakup. U ukupnu površinu ukljucene su zgrade A i B kategorije, zgrade koje su u vlasništvu rezidenata te koje su dane u zakup. Zgrade u javnom vlasništvu izuzete su iz popisa.

New Supply Nova ponuda – Novo završene ili obnovljene zgrade koje su dobile uporabnu dozvolu u navedenom razdoblju.

Take-up – Ukupna površina uredskih prostora uzeta u zakup – brojka predstavlja ukupnu površinu uredskih prostora za koju je potpisan ugovor o najmu ili prodaji/kupnji u određenom razdoblju. Brojka ne uključuje površinu prostora koji su u ponudi vec samo površine prostora za koje je potpisan ugovor. Ukupni take-up uključuje novi zakup, obnavljanje ugovora, pred zakup, proširivanje ugovorne obveze te podnajam.

Vacancy rate – Stopa nepopunjenosti – stopa fizicki slobodnog prostora u završenim zgradama .

Prime rent – Zakupnina u poslovnim prostorima najviše kvalitete na najatraktivnijim lokacijama.

COPYRIGHT © Zagreb Research Forum 2013

Ova publikacija je vlasništvo Zagreb Research Foruma (clanovi: CBRE, Colliers International, Jones Lang LaSalle, Spiller Farmer) te se ne smije kopirati, reproducirati ili redistribuirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bilo u njenom dijelu ili kao cjelina, a bez navođenja Zagreb Research Foruma kao izvora informacija. Informacije sadržane u ovoj publikaciji dobivene su iz izvora koji se smatraju pouzdanima. Međutim, ne možemo jamčiti za njihovu točnost. Molimo da nas obavijestite o uočenim potencijalnim nepravilnostima kako bi iste mogli ispraviti. Zagreb Research

Forum ograđuje se od odgovornosti za nastalu štetu ili gubitak koji su posljedica eventualnih netočnih informacija koje nenamjerno sadrži ovaj izvještaj.

CBRE: + 385 1 6187 346
Collier International: + 385 1 4886 280
Jones Lang LaSalle: + 385 1 4826 114
Spiller Farmer: + 385 1 4828 828

http://spillerfarmer.hr