Predstavljeni kreditni PROGRAMI HBOR-a

Do 2008 godine HBOR je oko 70 posto svojih kredita odobravao za investicije, a samo 30 posto za obrtni kapital i to ponajprije izvoznicima. Godine 2008.  uvode se  novi krediti  preko kojih se gospodarstvenicima  poboljšava  likvidnost.

Novi programi  izmijenili su strukturu odobrenih kredita tako da  je u 2009. i 2010. godini omjer odobrenih kredita  bio gotovo 80 posto u korist obrtnih sredstava. Tijekom 2011. HBOR je zabilježio povećanje odobrenih kredita za investicije te je povećan njihov udio na 42%.
Najbrojniji korisnici  kredita su  mali i srednji poduzetnici, a među njima su i obrtnici, tako da je tom dijelu gospodarstva u prošloj godini odobreno više od 1.300 kredita u iznosu od 3,6 milijardi kuna.

Od ukupno 27 kreditnih programa njih 13 je isključivo namijenjeno malim i srednjim poduzetnicima iako se kroz sve  ostale programe pruža podrška malim i srednjim poduzetnicima (obrtnicima, trgovačkim društvima, poljoprivrednicima) bilo da se radi o ulaganju u turistički sektor, poljoprivredu, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili izvoz.

Uvedeni su novi programi za kreditiranje obrtnih sredstava i investicijskih ulaganja, produljeni rokovi otplate i poček (ovisno o programu kreditiranja od 12-17 godina otplate i od 3-5 godina počeka).

Povećan je udio HBOR-ovog kredita u investiciji do 75% odnosno 85% predračunske vrijednosti   investicije (Početnici, Pronalasci).

U veljači ove godine, s ciljem poticanja novih investicija u poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, industriji te energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša i obnovljivih izvora energije snižene su kamatne stope za 1 postotni bod godišnje.
To je privremena mjera za ovu godinu i odnosi se na 10 kreditnih programa (Malo i srednje poduzetništvo,Poljoprivreda i ujednačeni
razvoj,Pronalasci,Početnici,Zaštita okoliša,Gospodarstvo,Turizam,IPARD Mjera 101 i 103 i IPARD MJERA 302).

Tako se sad  kamatne stope kreću 1%, 3% i 5% godišnje.
Donesena je privremena odluka o ugovaranju kunskih kredita po programima (izuzev programa ili dijela programa kreditiranja koji se provode uz kamatnu stopu vezanu za EURIBOR).

www.zv.hr