Pregradni zidovi

Najmanja debljina pojedinačnih krila iznosi 11, 5 cm; najmanja težina jedinice površine po krilu 150 kg/m2. Iz praktičnih razloga prilikom građenja ( prorezi,štedni otvori) ne smije se prekoračiti debljina pojedinačnih krila od 17,5 cm.

Izvedbeni zahtjevi:

 • – Razdjelne fuge moraju biti široke 30 mm; šire fuge poboljšavaju zvučnu izolaciju. Fuge moraju biti popunjene mineralnim vlaknenim pločama prema EU normi 4019 i pločama za izolaciju buke od koraka tip D prema EU normi 18165, dio 2.

  Porozne ploče od čvrste spužve i drvenih vlakana nisu pogodne.

 • – Razdjelne fuge mogu ostati i otvorene, ukoliko masa odnosne površine pojedinačnog krila iznosi najmanje 200 kg/m2.
 • – Razdjelna fuga mora razdvajati i stropove.

  Dimnjaci

  Kućni dimnjaci se prema EU normi 18160 razlikuju kao:
 •  
 • – jednokrilni dimnjaci od opeke ili fazonske opeke, čiji su zidovi zidani u slogu
 • – dvokrilni dimnjaci od višekrilnih zidova i različitih građevinskih materijala

  Za jednokrilne zidove se smije koristiti:

 • – zidna opeka s otvorima prema EU normi 105, dio 1
 • – puna opeka od vapnenca prema EU normi 106
 • – fazonska opeka od laganog betona prema EU normi 18150
 • – fazonska opeka od poroznog betona prema EU normi 4165

  Za montažu trokrilnih dimnjaka s izolacijskim slojem i pomičnim unutarnjim krilom smiju se koristiti sve navedene vrste opeke i fazonske opeke.

  Pri tome treba voditi računa da se za vanjsko krilo smiju koristiti samo oni građevinski elementi čija gornja granica difuzijskog koeficijenta vodene pare (prema EU normi 4108) nije veća od posredovane vrijednosti difuzijskog otpora vodene pare unutarnjeg krila.

 • Za unutarnje krilo:
 •  
 • – fazonska opeka unutarnje cijevi od laganog betona prema EU normi 18147
 • – fazonska opeka unutarnje cijevi od šamota prema EU normi 18147

 • Za vanjsko krilo:
 •  
 • – zidarska opeka prema EU 105
 • – obložna fazonska opeka od laganog betona prema EU normi 18147
 • – vapnenac prema EU normi 106
 • – šuplja blok-opeka od laganog betona prema EU normi 18151
 • – puna opeka od laganog betona prema EU normi 18152

  Za dimnjake od fazonske opeke ili zidarske opeke koristi se žbuka grupe II ili II a( EU norma 1053-1). Kako bi se ibjeglo stvaranje kondenzata od ispušnih plinova, zidovi dimnjaka moraju imati dovoljan otpor na termičku propusnost, reguliran grupama otpora na termičku propusnost I,II i III prema EU normi 4705, dio 2.

]]>