Preporuke o sustavima video nadzora

Inicijativom djelatnika kriminalističke policije koji se u svako- dnevnom radu koriste i video zapisima snimljenim na mjestima počinjenja kriminalnih radnji,

Hrvatski ceh zaštitara donio je preporuke o sustavima video nadzora za poslovne subjekte koji su obvezni imati takav sustav ( Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima, NN 173/03 ). Nakon provedene javne rasprave među članovima Udruge tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara i prihvaćanja ( nekih) pristiglih primjedbi Preporuka je stupila na snagu 15. rujna 2004. godine.

Pregledom tablice odmah je jasno da se svaki video nadzorni sustav, a s obzirom na svoju namjenu, može svrstati u najmanje jednu grupu:

– Odvraćanje potencijalnog počinitelja kaznenog djela – Detekcija kretanja osoba u štićenom prostoru – Prepoznavanje ( poznate) osobe u prostoru – Identifikacija ( nepoznate) osobe , počinitelja kaznenog djela – Kako na tržištu postoji mnoštvo različite opreme date su osnovne preporuke za analogne i za digitalne komponente video nadzornih sustava. Preporučene rezolucije uređaja podijeljene su u četiri nivoa , a izražene su u TVL (TV linijama – za analogne uređaje ), u pikselima ( za digitalne uređaje). Hibridnim uređajima (kojih je na tržištu najviše) rezolucija se izražava i pikselima i TV linijama. Posebnu pozornost treba obratiti na ispravan način instalacije ( pogledati “ primjere scene” iz tablice ), jer i najbolja oprema, ako se nepravilno instalira neće dati očekivane rezultate. – Osim navedenih tehničkih karakteristika posebnu pažnju treba posvetiti adekvatnom osvjetljenju scene, napajanju čitavog video nadzornog sustava ( osobito u situacijama nestanka mrežnog napona ), smještaju centralnog uređaja i održavanju kompletnog sustava.

Vlasnik ili korisnik sustava video nadzora dužan je na vidljivom mjestu obznaniti da se prostor nadzire, treba aktivno sudjelovati u izradi rješenja i provedbi tehničke zaštite, redovno servisirati sustav,… Preporuke se ne bave sustavima video nadzora koji nisu dio sustava tehničke zaštite ( npr. video nadzor u funkciji nadzora radnog procesa, kamere za prikaz turističkih destinacija, kontrolu prometa itd).

Za i protiv

U preporukama se ne spominje kompresija koja je vrlo važna kod svih digitalnih snimača. Veliki broj piksela ne garantira dobru sliku, jer način i stupanj kompresije određuju kakvu informaciju pojedini piksel sadrži. Ukoliko je kompresija neadekvatna niti veliki broj piksela ne garantira visoku kvalitetu snimka. Preporukama također nije obuhvaćen prijenos video slike na daljinu što smatramo velikim nedostatkom budući da je prijenos video slike svjetski trend i sasvim zrela i isprobana tehnologija koja znatno povećava efikasnost svakog video sustava, smanjuje troškove korisnicima, zaštitarskim tvrtkama i policiji.

Element sustava – Funkcija video sustava Kamera Širina scene Monitor UREĐAJ ZA OBRADU SNIMANJE I POHRANU Rezolucija snimanja ( za digitalne uređaje ovaj podatak odnosi se na sliku PRIJE kompresije
Odvraćanje lažna kamera ili minimalna horizontalna rezolucija bilo koja – minimalna horizontalna rezolucija /TV/ VGA – minimalna – QCIF rezolucija 176 x 144 ili više od 25 000 piksela – više od 100 TVL
Detekcija minimalna horizontalna rezolucija 300 TVL 5 – 20 metara – minimalna horizontalna rezolucija 400 TVL – 480 000 piksela ( SVGA) – CIF rezolucija 352 x 288 ili više od 100 000 piksela – više od 200 TVL – VHS
Prepoznavanje minimalna horizontalna rezolucija 400 TVL 2 – 5 metra – minimalna horizontalna rezolucija 500 TVL – 780 000 piksela ( XGA ) – 2CIF rezolucija 704 x 288 ili više od 200 000 piksela – više od 300 TVL – SVHS
Identifikacija minimalna horizontalna rezolucija 480 TVL manja od 2 metra – minimalna horizontalna rezolucija -600 TVL – 1.300 000 piksela ( SXGA ) – 4CIF rezolucija 704 x 576 ili više od 400 000 piksela – više od 400 TVL – bolje od SVHS
Zaključak

Iako preporuke ne obvezuju nikoga one ipak predstavljaju izuzetno korisnu podlogu u odnosima između korisnika i davatelja usluga , a njihovo provođenje pomoći će i djelatnicima kriminalističke policije da efikasnije obavljaju svoj posao. U ovom članku prikazane su samo najosnovnije tehničke karakteristike video nadzornih sustava dok se kompletne preporuke mogu se dobiti u Hrvatskom cehu zaštitara.

(S.I.) Izvor: Stručni časopis Security-info

]]>