Prihode podigli trgovci i građevinari

HRVATSKA – Najpovoljnije relacije prihoda i rashoda ostvarene su u grupaciji privatnih poduzetnika koji su ostvarili više od dvije trećine ukupnih prihoda u gospodarstvu: no po visini ostvarenih prihoda i dalje prednjače dvije državne kompanije – Ina i HEP

Podaci o poslovanju hrvatskih poduzetnika u prvih devet mjeseci ove godine ukazuju kako bi ukupni rezultati poslovanja u 2005. trebali biti osjetno bolji od ostvarenih u prethodnoj godini. Prihodi 64.393 poduzetnika, čija su kvartalno financijska izvješća obrađena od Financijske agencije, porasli su u odnosnu na prva tri tromjesečja prošle godine za 11 posto te su iznosili 373 milijarde kuna. U isto vrijeme rashodi su rasli tek nešto sporije, stopom od 10,8 posto pa su na koncu rujna dosegnuli 350,2 milijarde kuna. Poduzetnici su ukupno gledajući poslovali pozitivno jer su prihodi nadmašili rashode za 22,8 milijardi kuna. U strukturi prihoda i dalje dominiraju oni ostvareni na domaćem tržištu. Od prodaje roba i usluga u Hrvatskoj poduzetnici su ostvarili čak 77,8 posto svojih prihoda, dok su u inozemstvu ostvarili 13,3 posto ukupnih prihoda. Ostali prihodi odnose se na dobivene subvencije i dotacije, kompenzacije, kao i na najam poslovnih prostora i opreme. Struktura prihoda još je nepovoljna, no ohrabrujući je podatak da su prihodi od izvoza rasli brže od onih ostvarenih “kod kuće”. Prihodi od prodaje u inozemstvu bili su veći za 17,3 posto u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok je porast prihoda na domaćem tržištu bio devet posto.

Iako je u ukupnim prihodima zanemariv udio onih ostvarenih od najma poslovnih prostora i opreme, vidljivo je da se od te djelatnosti ubire sve više prihoda. U promatranom razdoblju porast prihoda od najma porastao je za čak 20 posto. Gledajući strukturu rashoda, analitičari su uočili natprosječan rast materijalnih troškova, i to oko 12 posto, te usluga od 13,6 posto. Tu pojavu objašnjavaju dijelom kao posljedicu rasta cijena, potaknutom rastom cijena naftnih derivata, ali i kao posljedicu rasta gospodarskih aktivnosti. U ovoj godini nije došlo došlo do značajnijih promjena ukupnoj raspodjeli prihoda i rashoda po djelatnostima.

Trgovina i prerađivačka industrija i dalje zajedno ostvaruju više od polovice svih prihoda i rashoda – na njih se odnosi 63 posto ukupnih prihoda te 64 posto rashoda. Ne treba pritom smetnuti s uma da sama trgovina ostvaruje gotovo 37 posto prihoda, a prerađivačka industrija 26 posto, dok treća djelatnost, prijevoz, skladištenje i veze, ostvaruje manje od 10 posto prihoda – točnije 8,6 posto. Neznatno zaostaje građevinarstvo s udjelom od 8,2 posto, a djelatnost iznajmljivanja nekretnina i poslovnih usluga donosi 6,2 posto ukupnih prihoda u hrvatskom gospodarstvu. Pozitivnom trendu bržeg rasta prihoda od rashoda najviše su pridonijeli poduzetnici iz trgovine i građevinarstva, dok je prerađivačka industrija zabilježila brži rast rashoda nego prihoda. No, Finini analitičari skreću pozornost da je unatoč tom negativnom trendu prerađivačka industrija ukupno gledajući ipak ostvarila značajan višak prihoda nad rashodima u devet mjeseci, i to čak od pet milijardi kuna. Gledano po vlasničkim odnosima, najpovoljnije relacije prihoda i rashoda ostvarene su u grupaciji privatnih poduzetnika. Nepovoljan odnos, odnosno viši rashodi od prihoda zabilježeni su samo u zadružnom sektoru. Iako su tvrtke u privatnom sektoru ostvarile više od dvije trećine ukupnih prihoda u gospodarstvu, i dalje po visini prihoda prednjače dvije državne kompanije – Ina i HEP. Ina s ukupno ostvarenih 13,9 milijardi kuna prihoda i dalje je uvjerljivo nedostižna jer drugorangirana Hrvatska elektroprivreda ima upola manje prihode u prvih devet mjeseci od 6,9 milijardi kuna. Više o ovoj temi na www.poslovni.hr

]]>