Prihodi Bina Istre porasli 11,6%

HRVATSKA – Paralelno s rastom ukupnih prihoda, porasli su i ukupni rashodi Bina Istre koji su u trećem kvartalu ove godine iznosili 163,7 milijuna kuna što je bilo za 30,2% više nego lani

Koncesionar Istarskog ipsilona i tunela Učka, Bina Istra, u trećem je kvartalu ove godine ostvarila 272,7 milijuna kuna ukupnih prihoda što je bilo za 11,6% više nego u istom razdoblju lani kada su ukupni prihodi ovoga društva iznosili 244,5 milijuna kuna. Pritom su prihodi od prodaje u zemlji povećani za 3,7% na 70,9 milijuna kuna, dok su ostali prihodi društva povećani za 69,5% na 62,6 milijuna kuna. Kao i lani, tijekom trećeg kvartala ove godine, Bina Istra je najviše prihoda ostvarila od kompenzacija, subvencija i dotacija koje su ove godine iznosile 137,8 milijuna kuna (+0,4%). Paralelno s rastom ukupnih prihoda, porasli su i ukupni rashodi Bina Istre koji su u trećem kvartalu ove godine iznosili 163,7 milijuna kuna što je bilo za 30,2% više nego lani, kada su iznosili 125,7 milijuna kuna. U strukturi ovogodišnjih troškova, materijalni troškovi poslovanja su iznosili 158,5 tisuće kuna (lani 44,8 tisuća), dok su troškovi usluga bili znatno viši, a iznosili su 27,3 milijuna kuna (+16%). Troškovi osoblja, neznatno su smanjeni, s 1,48 na 1,46 milijuna kuna od čega se 707 tisuća kuna odnosilo na troškove nadnica i plaća, a 754 tisuće kuna na troškove poreza, prireza i doprinosa na plaće i iz plaća.

U promatranom su razdoblju značajno povećane naknade izdataka za zaposlene i naknade za članove uprave, sa prošlogodišnjih 241,3 na ovogodišnjih 361,4 tisuće kuna, kao i iznos obračunate amortizacije, s 33,5 na 47,7 milijuna kuna. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni) povećani su 2,25 puta na 6,7 milijuna kuna, a najviše su nominalno rasli financijski, izvanredni i ostali nenavedeni rashodi, koji su povećani sa prošlogodišnjeg iznosa os 64 na ovogodišnji iznos od 80,1 milijun kuna. Iako društvo nije iskazalo kvartalnu dobit prije poreza, sudeći prema trendovima rasta ukupnih prihoda i rashoda, može se zaključiti kako je u trećem kvartalu ove godine, a u odnosu na proteklu, Bina Istra smanjila dobit prije poreza za 8,2% na iznos od 109 milijuna kuna. U odnosu na kraj prethodne godine, višestruko je smanjen iznos novčanih sredstava na računu društva, sa 590,6 na 34,3 milijuna kuna, a iznos obveza prema dobavljačima sa 43,4 na 2,6 milijuna kuna.

S obzirom na specifičnost dostavljenog izvješća i snažan odljev gotovine tijekom ove godine, nije bilo moguće zaključiti kakvi su zapravo bili trendovi po pitanju održavanja tekuće likvidnosti društva. No, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, značajno je smanjena vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu, s 381,1 na 177 milijuna kuna, a pritom je najveći pad zabilježen na poziciji zgrada i građevina, s 303,2 na 110,4 milijuna kuna. (Bankamagazin) Izvor: www.Bankamagazine.hr

]]>