Primjedbe na vinkovački GUP do 20. siječnja

VINKOVCI – Vinkovčani su ovih dana pokazali veliko zanimanje za prijedlog novog Generalnog urbanističkog plana, koji je izradio Zavod za prostorno planiranje iz Osijeka, što i ne treba biti čudno s obzirom na to da on dugoročno omogućava razvoj grada na Bosutu.

Krajem prosinca prošle godine plan je dan na javni uvid, a građani su pozvani da se svojim primjedbama i prijedlozima uključe u proces donošenja GUP-a. Iznesen je od tada niz primjedbi, no šefica Odsjeka prostornog planiranja pri Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca Mandica Sanković ističe da je riječ samo o određenim nijansama, koje neće donijeti važnije izmjene. Jedina konkretna primjedba, iznesena na javnoj raspravi ovih dana u velikoj gradskoj vijećnici, jest zahtjev vlasnika jedne čestice za premještanje prometnice, koja je sada državna cesta, kako ona ne bi njegovu česticu dijelila na nekoliko dijelova, nego da ona prolazi obodno po čestici koja je već formirana. O iznesenim primjedbama i prijedlozima očitovat će se stručne službe, a sve one koje se ocijene opravdanima i budu prihvaćene postat će sastavnim dijelom konačnog prijedloga GUP-a koji će biti upućen Gradskom poglavarstvu na usvajanje. „On će omogućiti kvalitetan, suvremen i normalan razvitak grada, olakšati korištenje prostora u gradu i unaprijediti poduzetništvo te poboljšati kulturni i društveni život grada Vinkovaca, što je prijeko potrebno pa ga treba donijeti što prije“, ističe gospođa Sanković. Svi građani koji nisu nazočili javnoj raspravi a žele dati svoje konstruktivne prijedloge i primjedbe na prijedlog novog GUP-a, mogu to učiniti do 20. siječnja, od 7 do 15 sati u zgradi Gradskog poglavarstva.(M.L.) Izvor: www.glas-slavonije.hr

]]>