Priopćenje u vezi s otvorenim pismom Udruge građana vlasnika kuća na Viru

MZOPU – U Otvorenom pismu Vladi Republike Hrvatske Udruga građana vlasnika kuća na Viru na Zakonu osnovani postupak građevinske inspekcije ocjenjuje se ‘nezamislivim državnim terorom i sijanjem straha među građanima’ i od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva traži zaustavljanje tog ‘zastrašujućeg procesa» te se u 6 točaka predlažu rješenja.

Činjenica da je na otoku Viru gradnja bez građevinske dozvole bila pravilo, ne daje tim vlasnicima, kao i nikom u Republici Hrvatskoj da bude iznad zakona. Tako i činjenica da je izgrađeno oko 9.000 takvih objekata nije u tom smislu presudna. Ovo tim više što je ista inspekcija djelovala na tom području od 1985. godine i uklanjala bespravnu gradnju u čemu je bila sustavno sprečavana od istih graditelja i lokalne administracije. Može li se zato nazvati zastrašujućim proces kada se izvjesna skupina građana odlučuje, neovisno od toga da li u tome ima podršku lokalnih tijela, uzeti u svoje ruke zakon i svojim načinom ostvarivati svoj interes iznad zakona. Također je činjenica da je 2004. za općinu Vir donesen prostorni plan uređenja. Taj plan ne utječe na mogućnost legalizacije do tada izgrađenih objekata, jer se tim planom na stručno prihvatljiv način odlučuje o izgradnji na tom području u odnosu na veličine objekata, potrebne površine za infrastrukturu i javne prostore a u koje se postojeća izgradnja nikako ne može uklopiti. Naime, već sama činjenica da je za pretežitu izgradnju na otoku Viru slobodno stojećih objekata određena minimalna građevinska čestica od 500 m2 s 30% njene izgrađenosti, ukazuje na to da takav plan nije moguće primijeniti u odnosu na zatečenu izgradnju, osobito imajući u vidu da je gotovo 80 % izgrađenih čestica veličine do 300 m2. Isto tako odredba toga plana kojom je omogućeno da se bez obzira na uvjete izgradnje svi zatečeni objekti mogu legalizirati obustavljena je od primjene u srpnju 2005. O spremnosti bespravnih graditelja na otoku Viru da u posljednje dvije godine legaliziraju građevine govori i podatak da je podneseno svega 3000 zahtjeva za lokacijsku odnosno 1100 za građevinsku dozvolu.

Sva dosadašnja postupanja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljena su na zakonu ne odričući to pravo i jedinicama lokalne samouprave. Ministarstvo nije u mogućnosti izdati suglasnost na prostorni plan, ako se takav plan niti ne dostavi u Ministarstvo. Za upitati se je zašto nadležna lokalna jedinica nije uz toliku spremnost za legalizaciju izgrađene gradnje, pripremila usklađeni prostorni plan i nakon 18 mjeseci od donošenja Uredbe o zaštiti i uređenje zaštićenog obalnog područja. Vjerojatno je u tome bio lakši put pozivati se na nepoznata europska načela, sprječavati provođenje zakona i pozivati na javne prosvjedne skupove. Koje će se kuće uklanjati određeno je odredbama Zakona i Uredbe a ne napamet. Zaista je upitno shvaćanje o modernoj pravnoj državi u kojoj je moguće nazivati vikend i apartman objekte socijalnom izgradnjom i započinjati takvu gradnju u suprotnosti sa propisima kojima jedna moderna i pravna država štiti svoje vrijednosti. A zaštićeno obalno područje u koje pripada i otok Vir u cijelosti je područje od državnog interesa kojeg smo svi dužni štititi. Glede pak navođenja primjera iz europske prakse osnovno je pitanje može li se zamisliti slučaj u tim državama da unatoč postupku inspekcije i rješenjima o uklanjanju bespravne građevine njen investitor nastavi još brže graditi, a to je redovita praksa na Viru. Ministarstvo nije do sada provodilo a niti planira uvoditi ‘nezapamćenu masovnu’ akciju rušenja kuća, ali odlučno namjerava provesti zakon na sve njene građane. Pri tome je apsolutno neprimjereno povezivati provedbu zakona koje su donijele legalne institucije ove države s totalitarizmom i nasiljem.

U vezi s predloženim rješenjima Vira može se reći sljedeće:

 • Pri
 • mjena prostornog plana iz 2004., kao što smo objasnili, isključuje legalizaciju gotovo svih bespravno izgrađenih objekata, pa prijedlog nije rješenje,
 • Prije
 • dlog da se svaka eventualna daljnja gradnja bez građevinske dozvole sankcionira osnovana je na zakonu, ali bez uvjeta u odnosu na zatečeno stanje. Svi bespravni graditelji koji su kuće sagradili do 1992. mogli su ih legalizirati temeljem Zakona koji je važio do 1995. ali to nisu učinili. Zbog toga nema nikakvog razloga utvrđivati neki novi datum,
 • Min
 • istarstvo smatra da se 30% smanjenja građevinskog područja provodi bez uvjeta da svaka postojeća kuća mora biti legalizirana, jer se takav način primjenjuje i u svim drugim općinama i gradovima,
 • Odredb
 • e Uredbe se primjenjuje u izradi prostornih planova na način da se oni moraju uskladiti s odredbama Uredbe a prijedlog o ukidanju pojasa od 70m za zatečenu bespravnu gradnju nije sastavni dio tih odredbi,
 • Zakonom
 • su propisane kazne za bespravnu gradnju, koje će se primijeniti bez selekcije,
 • Sredstva
 • iz kazni određenih zakonom uplaćuju se na zakonom propisani način. Zaključno, proizlazi da predložena rješenja nisu provediva temeljem važećih propisa Republike Hrvatske, a sporno je i mišljenje o tome da bi se na takav način mogli uspostavili jasni, nedvosmisleni i transparenti kriteriji za budućnost. Naime, takav pristup bila bi jasna poruka da svatko na zaštićenom obalnom području Hrvatske može graditi kako mu odgovara te brzom promjenom važećeg plana uplanirati takvu gradnju. Zaista, bila bi to i nedvosmislena poruka svima da ne cijenimo svoj vlastiti prostor, da ne vjerujemo u pravnu državu i da nismo sposobni prihvatiti europske tekovine odnosa prema vlastitim zakonima koje smo sami donijeli.

  ]]>