Procjena zvučne izolacije- mjera Rw

Oznakom R se iskazuje 10-struki logaritimički odnos akustičke snage koja nastaje na građevnom elementu prema akustičkoj snazi koja se emitira iz građevnog elementa. Poboljšanje zvučne izolacije za 10 dB potiče smanjenje predane zvučne snage, to znači buke.

Procjenjena vrijednost zvučne izolacije Rw posreduje se prema DIN EN 20140 T3. mjerenjima u usporedbi s nominalnom krivuljom i iskazuje se u dB.

Zato se vrijednosti zvučne izolacije nekog građevnog elementa , u ovisnosti o frekvenciji, unose u dijagram, u koji se unosi frekvencija između 100 i 3150 Hz te pojedinačne vrijednosti zvučne izolacije (dB).

Na taj način se točno mogu odrediti mjere zvučne izolacije za različita frekvencijska područja. U cilju pojednostavljenja se taj dijagram uspoređuje s nominalnim dijagramom prema DIN 4109, te se proračunskim izjednačavanjem reducira na vrijednost koja je iskazana u [dB(a)].

Spektar- prilagodne vrijednosti C i Ctr

Za prilagodbu mjera zvučne izolacije na određene standradne izvore buke, koja se dijelom posreduje npr. zvučnim spektrom, navedene su prilagodne vrijednosti spektra C i Ctr. Na taj način se ciljano već kod projektiranja konfrotira s pojedinim situacijama buke. Procjenjene mjere zvučne izolacije korigiraju se prilagodnom vrijednošću spektra.

Prilagodna vrijednost C (spektar 1) uzima u obzir sljedeće izvore buke:

 • aktivnosti stanovanja
 • dječju igru
 • željeznički promet srednje i velike brzine
 • promet auto-cestom s brzinama > 80 km/h
 • mlazni zrakoplovi u malim razmacima
 • pogoni koji produciraju buku srednje i visoke frekvencije

  Prilagodna vrijednost Ctr (spektar 2) uzima u obzir sljedeće izvore buke:

 • gradski promet
 • željeznički promet s malim brzinama
 • propelerski zrakoplovi
 • mlazni zrakoplovi u većim razmacima
 • disko-glazba
 • pogoni koji produciraju buku srednjih i nižih frekvencija

  Zvučna izolacija stakla

  Na zvučnu izolaciju stakla u bitnome utječe sljedeće:
  Težina staklene ploče: što je ploča teža, to znači deblja to je veća i vrijednost zvučne izolacije. Za stakla sa zvučnom izolacijom se obično koriste staklene ploče debljine > 6 mm.
  Raspored međuslojeva između staklenih ploča: zvučna izolacija sa zaljevnom smolom i zvučna izolacdija s PVB-folijom može kod VSG/VG stakla značajno poboljšati vrijednosti zvučne izolacije. U tim slučajevima se postiže unutarnja izolacija u pogledu oscilacija pojedinačnih staklenih ploča.
  Čvrstoća staklenih ploča: što je čvrstoća manja , to je vrijednost zvučne izolacije bolja. Zato se u pogledu oscilacija pojedinih staklenih ploča zaljevna smola integrira «mekše».

 • Konstrukcija stakla: kod asimetričnih staklenih konstrukcija VSG/VG stakla ili izolacijskog stakla se poboljšanje zvučne izolacije može značajno poboljšati, jer ploče pokazuju različite frekvencije prilagodbe traga (koincidencija).
  Širina međuprostora između staklenih ploča (SRZ): što je SRZ širi , to je bolja vrijednost zvučne izolacije. Maksimum je u pravilu 24 mm.
  Punjenje SRZ-a plinom: specijalna punjenja teškim plinovima mogu bitno poboljšati vrijednosti zvučne izolacije.
  Primjena trostrukih izolacijskih stakala ne vodi bezuvjetno poboljšanju zvučne izolacije u odnosu na dvostruka izolacijska stakla jer:
 •  
 • je prostor između staklenih ploča (SRZ) manji
 • težina staklenih ploča ne mora biti veća
 • ne postoji asimetrija staklenih ploča Važna je osim toga i dobra konstrukcijska forma prozorskih okvira, kako bi se osigurala dovoljna nepropusnost fuga. Prilagođenom konstrukcijom se može postići procjenjena mjera zvučne izolacije preko 50 dB.
]]>