Procvat stambene štednje

HRVATSKA – Prema podacima HNB-a i četiri hrvatske stambene štedionice, njihova je imovina od kraja 2000. godine do danas povećana za nevjerojatnih 115 puta ili sa 513 milijuna na gotovo 5,9 milijardi kuna.

U štedionicama trenutno namjenski štedi oko 700.000 Hrvata. Oko 17.000 građana do sada je dobilo kredite zahvaljujući stambenoj štednji. RBA stambena štedionica ima 262.734 štediše koji su do sada skupili 1,94 milijarde kuna depozita, ciljajući na 2,14 milijardi eura ugovorenih iznosa. Od početka odobravanja kredita krajem 2001. godine odobreno je 7266 kredita u ukupnom iznosu 69,8 milijuna eura. Od tog su broja samo u nepuna 3 mjeseca ove godine odobrena 882 kredita u iznosu 10,4 milijuna eura. Prosječan iznos kredita u ovoj godini iznosi 12.700 eura. PBZ stambena štedionica je u nepune tri godine poslovanja sklopila više od 93.000 ugovora o stambenoj štednji s ugovorenim iznosom od 795 milijuna eura. S obzirom na to da je PBZ stambena započela s radom 2003. godine, prve kredite počela je odobravati tek krajem 2005. godine, a do sada je realizirano 45 kredita u iznosu od 266.000 eura na rok otplate od 5 godina. Wüstenrot štedionica bilježi 146.829 ugovora vrijednih 6,78 milijuna eura. Od početka odobravanja kredita do danas isplatila je oko 325 milijuna kuna kredita. Na ovaj način je gotovo 6000 štediša riješilo svoje stambeno pitanje. Kamate na stambenu štednju iznose do 5,25. Prva stambena štedionica trenutno ima više od 268.000 štediša s depozitima vrijednim dvije milijarde kuna i ukupno ugovorenim iznosom od 2 milijarde eura. Do kraja veljače podijelili su 3647 kredita ukupne vrijednosti 29,8 milijuna eura. Prosječni iznos kredita iznosi 8177 eura, a ugovoreni rok otplate prosječno 9 godina. Preuzeto sa www.poslovni.hr

]]>