Profilno građevinsko staklo

U međuvremenu je profilno staklo našlo svoju primjenu i na modernim fasadnim konstrukcijama. Pomoću U-oblika postiže se velika statička visina poprečnog presjeka, te se tako mogu zastakljivati i dugački elementi bez profilnih stupova. Profilno građevinsko staklo je cjenovno vrlo povoljno i sve se više koristi i na dvostrukim fasadama.

Obojeno staklo

Obojeno staklo se proizvodi dodavanjem kemijskih sastojaka u taljevinu stakla. Boja stakla nastaje apsorpcijom svjetlosti u području određenih valnih dužina. Normalno float-staklo ima zelenu boju, a to obojenje dolazi u prvoj liniji od dodavanja željeznih oksida u taljevinu. Za obojenje su dovoljne najmanje moguće količine. Otprilike 95 % sastavnih dijelova stakla odgovaraju kemijskom sastavu uobičajenog float-stakla, 0,5 % određuju boju stakla. Zato je fino podešavanje boje stakla teško izvedivo. Stakla identične boje se ne mogu naknadno proizvesti u različitim proizvodnim serijama, što bi bilo za očekivati kod zamjene stakla nakon nekoliko godina, primjer za to : upravo najmanja količina primjesa od ca.180 gr. oksida kobalta na 4.000 kg sirovinskog materijala za staklo odlučuje između sive i brončane boje stakla.

Uklopiva zastakljenja

Kao alternativa uobičajenim sistemima zaštite od solarnog zračenja kao što su žaluzine,postavljene izvana ili iznutra, lamele ili valoviti kapci izvršena su intenzivna istraživanja tkz.»inteligentnih sistema» kod kojih će staklena ploča preuzeti sljedeće zadatke:

 • zaštitu od solarnog zračenja
 • toplinsku zaštitu
 • anuliranje blještavila
 • zadržavanje energetske bilance prema zahtjevima EnEV

  Te nove vrste uklopivih stakala za zaštitu od solarnog zračenja, koja se mogu podešavati, nisu iste kao klasična stakla za solarnu zaštitu i ne smiju se nikako poistovjetiti , jer ta klasična stakla bojanjem i zaštitom metal-oksidima ne mijenjaju svoja svojstva i vrijede tako kao «statične» uklopive vrste zastakljenja.

  Elektrokromna stakla

  Reduciranje transmisije odnosno prozirnosti se vrši pomoću slabih električnih naponskih impulsa. Oni reguliraju toplinsku propusnost i propusnost svjetlosti zaštićenih izolacijski stakala koja posjeduju provodljivu polimer-foliju. U okviru 10-15 minuta se staklena ploča oboji iz transparentne u plavu boju ili obrnuto, prozirnost ostaje.

  Plinsko-kromna stakla

  Uvođenjem vodika u međuprostor između staklenih ploča se volfram-oksid sloj integriran u višeslojno izolacijsko staklo boji u plavo. Uvođenjem kisika staklo ponovno gubi boju. Transmisija se korigira sa 65% na svega 10%. Produžavanjem vremena uklapanja moguće je spriječiti obojenje u plavo, što se opet može postići samo visokim vrijednostima transmisije

  . Fotokromna stakla

  Uklapanje sa jasne prozirnosti na sivo-smeđu boju, koristi se za proizvodnju stakala za sunčane naočale, u svakom slučaju ne stakla većih formata.

  Fotoelektrokromna stakla

  Kombinacija elektrokromnih slojeva i elektrokemijskih solarnih ćelija, uklapanje s jasne prozirnosti na plavu boju, trenutno samo kao laboratorijski uzorak.

  Termokromno staklo

  Vanadij-oksidni sloj integriran u višeslojno izolacijsko staklo uklapa se pomoću temperature. Prema postojećim saznanjima ne boji se sloj stakla već se uklapanje odnosi samo na nevidljivo infra-crveno područje. Pri niskim temperaturama propušta se toplo IR-zračenje, kod viših se temperatura reflektira.

  Termotropno staklo

  U sloju gela integriranom u višeslojno izolacijsko staklo nalaze se dvije različite supstance, koje se od određene temperature miješaju odnosno razdvajaju. U izmješanom stanju je folija prozorna ( na nižoj temperaturi). Prekoračenjem kritične temperature folije postaju zamućene te se smanjuje dotok energije u objekat. Zbog zamućenja u tom stanju nije moguća prozirnost stakla. Kada se temperatura snizi , staklena ploča je opet prozirna.

  PDLC polimerno disperzivni tekući kristal (Polymer-Dispersed-Liquid-Crystal)

  Ograničena transparentnost , proizvod već egzistira na tržištu kao uklopiva vidna zaštita unutarnjih prostora, npr. kao uklopiva projekcijska površina.

  SPD( Suspendend-Particle- Devices/ uređaj za suspendirane čestice)

  Može se usporediti s PDLC-om ali je još u stadiju prototipa.

  HYSWIM ( Hydrogen Swichtable Mirrors /hidrogenska uklopiva zrcala)

  Uklapanje se vrši preko refleksije, trenutno još uvijek laboratorijski uzorak. Smart Windows-«pametni prozori»

  Pojam «smart windows» ili «smart glazing» koristi se za staklene ploče koje mijenjaju svoja svojstva u pogledu transparentnosti (prozirnosti) i translucentnosti

  (neprozirnosti) pod vanjskim utjecajima kao npr. direktno solarno zračenje. Djelomično se koristi i izraz uklopno zastakljenje koje se može podešavati.

  ]]>