Proizvodnja zidne opeke

Porozna betonska opeka

Bazni materijal: cement i/ili vapno kao vezivno sredstvo, fino mljeveni materijal koji sadrži kremeni acid (kvarcno brašno), materijali koji formiraju pore ( aluminijski prah), voda.

• Proizvodnja:

miješanje – lijevanje u velike kalupe – pokretanje – postupak očvršćivanja pod tlakom pare 4 do 8 sati u autoklavu na temperaturi od 180 °. Čvrstoća se postiže reakcijom cement-/vapnenačkog hidrata sa silicijum-oksidom iz kvarcnog pijeska.

Betonska opeka i opeka od laganog betona

• Bazni materijal: mineralni dodaci ( prirodni plovućac,talionički plovućac, ekspandirana glina, izlomljena opeka, cement i voda).

• Proizvodnja: miješanje – vibriranje u prešama za kamen Čvrstoća se postiže vezivanjim hidrauličkih vezivnih materijala.

Vapnenački pijesak

• Bazni materijal: vapnenac, pijesak i dodaci obogaćeni kremenim acidima i voda

• Proizvodnja: miješanje – modeliranje u prešama za kamen – 4 do 8 sati očvršćivanje pod tlakom pare u autoklavu na temperaturi između 160 °C i 220°C. Čvrstoća se postiže reakcijom vapnenačkog hidrata sa silicij oksidom iz kvarcnog pijeska.

Zidna opeka

• Bazni materijal: glina, iliovača ili glinaste mase s/bez aditiva Aditivi: piljevina ili poli-stirol-kuglice za reduciranje specifične gustoća

• Proizvodnja: Priprema pomoću dozatora, valjaonici- poboljšnjanje plasticiteta-sposobnost vezivanja gline. Oblikovanje pomoću fazne prese i stroja za rezanje.

Sušenje ca.50 sati na ca. 80 °C, pečenje na temperaturama između 500°C i 1.800°C. Postupkom pečenja opeka dobiva čvrstoću (sinteriranje sušenjem, sinteriranje talenjem), pri tome na visokim temperaturama raste specifična gustoća i čvrstoća.

Taljeno kamenje

• bazni materijal: granulirana visokopećna troska s brašnom vapnenačke troske, cement i voda

• Proizvodnja: miješanje-lijevanje u kalupe-sabijanje vibriranjem,postizanje čvrstoće na zraku ili pod djelovanjem pare.

Veličina opeke i modularne mjere

U cilju ispravnog izvođenja zidarskih radova-racionalno i bez nepotrebnog «rezanja»-svaki građevinski objekt se mora temeljiti na okametrijskom mjernom sistemu zidarske opeke. Modularne mjere u bitnom određuju optički sliku vidnih, zidanih objekata.

Standardna građevinska mjera jeste koordinacijska mjera za projektiranje i izvođenje radova. Iz standardnih mjera proizilaze nominalne mjere građevinskog objekta oduzimanjem dimenzija fuga.

Za dimenzioniranje zidanog objekta pri debljini fuga od 1 cm dobiju se sljedeće mjere grube gradnje/Rohbau:

 • vanjska mjera= x puta 12,5(građevinksa standardna mjera) i x puta 12,5-1(nominalna mjera)
 •  
 • mjera otvora= x puta 12,5(građevinska standardna mjera) i x puta 12,5+1(nominalna mjera)
 •  
 • mjere istaka= x puta 12,5(građevinska standandardna mjera) i x puta 12,5(nominlna mjera)
 • Istaknute mjere otvora (vrata i prozori) usaglašene su s modularnim mjerama. Modul obuhvaća opeku+fugu ispunjenu žbukom, polazeći od dimenzije fuge od 1 cm. Fuge su danas znatno uže , zato se opeka proizvodi/brusi u većim mjerama,tako da se zadrži modularna mjera.

  Veličina opeke se bazira na sljedećem sistemu:(mjere u mm)
 •  
 • format – dužina – širina – visina
 • tanki format DF – 240 – 115 – 52
 • normalni format NF – 240 – 115 – 71
 • 1 ½ NF=2 DF – 240 – 115 – 113

  DF je oznaka veličine za sve vrste opeke, skala se kreće od 2 DF do 25 DF(dužinaxširinaxvisina = 61,5x30x24 cm); Dimenzije elemenata se kreću do 100×62,5×36,5 cm , mjere se orijentiraju prema sistemu.

]]>