Promjene u bilanci HNB-a

ZAGREB – Podaci Hrvatske narodne banke o stanju bilance HNB-a na kraju lipnja upućuju na male promjene koje se događaju u strukturi bilance nakon uvođenja novih instrumenata monetarne politike, stoji u analizi Raiffeisen banke.

Naime, od lipnja su, navode analitičari, efektivno pokrenute operacije na otvorenom tržištu kojima je cilj ukloniti instrumentarij monetarne politike od direktnih instrumenata prema indirektnima. S obzirom da su dosad u kreiranju likvidnosti glavni instrument bile devizne intervencije HNB-a, ove godine se zbog situacije u kojoj se reagiralo na pritiske na jačanje kune stvarala visoka razina dodatne kunske likvidnosti na tržištu. Uvođenjem otvorenih operacija djelovanje monetarne politike se prebacuje s takozvanog tečajnog kanala na kamatni kanal, s obzirom da bi se na obratnim repo aukcijama trebala pokušati kontrolirati likvidnost te afirmirati referentna kamatna stopa na domaćem novčanom tržištu — stoji u analizi. U aktivi bilance HNB-a se stoga u lipnju naglo povećao iznos potraživanja središnje banke od poslovnih banaka zbog plasmana sredstava bankama kroz obratne repo aukcije. Inače, dominantni dio aktive bilance HNB-a je inozemna aktiva koja odgovara iznosu međunarodnih pričuva HNB-a na kraju mjeseca (51,7 milijardi kuna ili gotovo 7,1 milijardu eura). Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr