Proračun za 2006. iznosi 98,824 milijarde kuna

HRVATSKA – Ukupni rashodi središnje države, odnosno ukupni državni proračun za sljedeću godinu, prema najavi ministra financija Ivana Šukera, iznosit će 98,824 milijardi kuna, što je za 8,7 posto ili za 7,9 milijardi kuna više u odnosu na 2005. godinu.

Vlada u 2006. očekuje 4-postotni rast BDP-a, inflaciju od 3,2 posto i smanjenje deficita konsolidirane opće države na 3,3 posto BDP-a. Najveći dio deficita opće države od 4,8 milijardi kuna ili 2 posto BDP-a čini deficit središnje države i on će se, prema najavama iz Ministarstva financija, uglavnom pokriti iz prihoda od privatizacije INA-e. Ostatak deficita opće države predstavlja deficit Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta, te izvanproračunskih fondova od 2,4 milijarde kuna, odnosno jedan posto BDP-a, a preostalih 0,3 posto deficita odnosi se na deficit jedinica lokalne samouprave. Čak 72 posto proračunskih izdvajanja otpada na mirovine, rashode za zdravstvo i plaće, a među ministarstvima najviše (28% ili 27,9 mlrd kn) otpada na Ministarstvo gospodarstva, preko kojeg ide isplata mirovina, te na Ministarstvo zdravstva (18,6% ili 18,4 mlrd kn). Ostalih 28 posto rashoda su potpore, subvencije i kapitalna ulaganja. Na rashodnoj strani najveće povećanje, od 1,5 milijardi kuna, planirano je za usklađivanje mirovina u idućoj godini.

Planira se i povećanje sredstava za plaće za 900 milijuna kuna, za aktivnu politiku zapošljavanja (+150 mil. kn), porodiljne naknade (+85 mil. kn), prava branitelja (+43 mil. kn), naknada za nezaposlene (+23 mil. kn) itd. Jedno od osnovnih obilježja proračuna za 2006. godinu, prema riječima ministra Šukera, jest postizanje potpune operativnosti jedinstvenog računa Državne riznice za sva resorna ministarstva te uključivanje računa Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta. U 2006. planirani su ukupni prihodi državnog proračuna u iznosu od 93,996 milijardi kuna što je godišnji rast od 6,4 posto (izuzme li se uključivanje HAC-a i HC-a). Porezni prihodi trebali bi rasti za 5,9% i iznositi 52,9 milijardi kuna, socijalni doprinosi za 6,8 posto na 33,6 milijardi kuna, a najznačajniji rast, od čak 617,9 posto, imat će pomoći zbog očekivanih prihoda iz EU fondova u iznosu od 547,5 milijuna kuna. Značajan rast od 104 posto planira se kod prihoda od imovine što je najvećim dijelom rezultat uključivanja naknada za ceste (2,96 mlrd kn) u jedinstveni račun Državne riznice. Izvor: www.Banakamagazine.hr

]]>