Prostorni plan prilagođen golfu

DUBROVNIK – Izmjenama i dopunama Županijskoga prostornog plana obuhvaćena su buduća golfska igrališta na Srđu i predjelu Čilipi/Suvarevina s popratnim sadržajima – Studija “Golfpark Dubrovnik-Srđ” predviđa i dopunske sadržaje poput jahaćih sportova i kartinga

Zbog planirane izgradnje rekreacijskog centra s golfskim igralištima na platou brda Srđ Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije doživjet će određene preinake. Županijskom zavodu za prostorno uređenje Dubrovnika stručne su službe Grada Dubrovnika dostavile programsko-prostornu studiju “Golfpark Dubrovnik-Srđ” u kojoj se navodi kako će se na površini od 310 hektara graditi golfski tereni s pratećim sadržajima, uz mogućnost smještaja ostalih športsko-rekreacijskih sadržaja poput jahaćih sportova ili kartinga. Prostornim je pak planom najjužnije županije predviđeno uređenje športsko-rekreacijskog središta s prostorom za golf na 295 hektara površine na Srđu, od čega bi stotinu ha bilo namijenjeno golfskim terenima s popratnim sadržajima a ostatak drugim sportovima poput jahanja i kartinga.

Osim dubrovačke golf-zone, za istu bi namjenu trebalo prilagoditi prostornu dokumentaciju općine Konavle za potrebe proširenja zone namijenjene izgradnji golf-igrališta na lokalitetu Čilipi/Suvarevina s PP DNŽ planiranih 59 ha na 70 do 120 ha kolika je minimalna površina za izgradnju terena. Urbanisti inače ističu kako površina pod građevinskim česticama ugostiteljsko-turističke namjene (hoteli, vile, klubovi) ne može zauzeti više od 10 posto površine namijenjene rekreacijskom centru s golfom, tj. može obuhvatiti maksimalno 31 ha za golf park Srđ i 7 do 12 ha za golfsko igralište Suvarevina. Maksimalni smještajni kapacitet u okviru Golf-parka Dubrovnik-Srđ iznosi 1200 postelja, dok je za golf-igralište Suvarevina planirano 700 do 1200 ha. G. BIJELIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacja.hr

]]>