Prva toplana na biomasu u Vojniću

VOJNIĆ – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je dvaput po 1,7 milijuna kuna financijske potpore projektu izgradnje kogeneracijske toplane-elektrane na biomasu u Vojniću.

Prema riječima načelnika općine Vojnić Nebojše Andrića, podrška Fonda dobivena dobrim dijelom i zbog činjenice da je riječ o pilot-projektu izgradnje takvog energetskog objekta s obnovljivim izvorom energije po modelu javno-privatnog partnerstva, a partner općini bit će drvnoindustrijski pogon DIL vlasnika Ivana Lorkovića. “Ukupno procijenjena vrijednost našeg projekta je 40-ak milijuna kuna. Fond je još početkom godine 1,7 milijuna kuna odobrio DIL-u, a nedavno je isti iznos odobrio i općini kao drugom partneru u projektu. Razlika je jedino u tome što su sredstva odobrena DIL-u kreditna, ali beskamatna, dok su za općinu bespovratna, rekao je načelnik Andrić. Iako Lorkovićev DIL u svom pogonu na periferiji Vojnića ima otprije vlastitu energanu, u partnerstvo s općinom ići će s potpuno novom energanom snage 1,8 MW koja će koristiti otpadnu drvnu biomasu kao energent. Dio koji na sebe preuzima općina pokriva izgradnju ukupno tri kilometra toplovoda. Pogonski kotao snage 1,8 MW bit će smješten u krugu DIL-a, a osim električne, njegova će se toplinska energija koristiti na tri stupnja: prvo će paru DIL koristiti za svoju parionicu, zatim će rashlađenu paru koristiti u sušari drva, odakle će vruća voda toplovodom biti provedena većim dijelom Vojnića. Otpadom iz svoje pilane i obrade drva DIL planira osigurati barem 25 posto potrebne biomase za toplanu-elektranu. Za ostatak bi se trebala pobrinuti općina, a Andrić dugoročnu isplativost projekta temelji na obilju drvne biomase koju će za toplanu-elektranu skupljati Komunalno poduzeće diljem općine Vojnić. Sav taj vrijedan gorivi materijal sad neiskorišten u prirodi ostavljaju svi, od Hrvatskih šuma, HEP-a do privatnih vlasnika šuma. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>