Prvi Hrvatski simpozij o hrvatskome savršenom naselju i zakonima

ZAGREB – Čast nam je da Vas možemo obavijestiti da će se u Zagrebu od 11. do 13. siječnja 2006. održati Prvi hrvatski simpozij o Hrvatskome savršenom naselju i izvornoj, tradicijskoj i ekološkoj gradnji – gradnji u skladu s prirodnim zakonima.

Savršena usklađenost s prirodnim zakonima donosi i vrhunsku potporu Majke Prirode: mir, sreću i blagostanje u svakome pogledu. Pogrešno građena naselja doprinose ozbiljnim problemima cijeloga naroda. Zato ovaj skup znanstveno – stručno – tradicijsko – alternativnoga karaktera ima za zadatak okupiti najdjelatnije pregalnike na tome polju i pružiti temelj izgradnji u svakome pogledu uzornoga naselja/grada u blizini Zagreba ili drugdje. Bit će to prigoda pokazati da nam domovina obiluje stručnjacima i laicima koji, uz pomoć vrhunskih svjetskih stručnjaka, mogu Vladi Republike Hrvatske pružiti cjelovitu viziju strategije razvitka Hrvatske u 21. stoljeću i sve buduće naraštaje. Gradnja i život u tome naselju trebali bi postati oglednima za slična, pojedinim lokalitetima prilagođena i u svakome pogledu samodostatna naselja u cijeloj Domovini. Danas, kada je svima poznat building sick syndrome (sindrom bolesnih kuća), cijeli svijet teži novim riješenjima. Naša je tradicijska (gotovo zaboravljena) gradnja bogata i raznolika, naše obrazovanje i znanost, zdravstvo, gospodarstvo, izumiteljstvo, poljoprivreda, turizam itd. vape za bogatim, zdravim i izvornim sadržajima a nezaposleni stručnjaci svih kategorija i drugi nezaposleni za (do)obrazovanjem i zapošljavanjem. Realizacija ovoga projekta pokrenula bi izvorni narodni genij na rekonstrukciju cijele zemlje za sveopće blagostanje.

Uključite se aktivnim ili pasivnim sudjelovanjem u ovaj vrhunski projekt koji će od cijele Hrvatske načiniti gradilište sretne budućnosti i sve nas zaposliti na najbolji mogući način. Prijave za sudjelovanje i sažeci znanstvenih/stručnih radova primaju se do 12. studenog 2005. Tiskat će i zbornik radova (u wordu) in extenso, te ih je potrebno poslati do konca studenoga. Prijave su moguće na raznim područjima izgradnje – od ideje do projektiranja i izvedbe bilo kojega znanja ili vještine vezane uz tradicijsko, održivo graditeljstvo, opremu kuće, itd. Očekujemo da će se za moguće pokroviteljstvo nad Simpozijem odazvati najviši hrvatski dužnosnici i ustanove a suorganizatorstvu priključiti znanstvene i strukovne institucije i udruge, što sada, radi skoroga tiskanja ovoga almanaha, nije bilo moguće riješiti. No, potpisana predsjedateljica bila je u istome svojstvu organizator Prvoga simpozija o ekološkoj poljoprivredi pod pokroviteljstvom ministarstva Vlade RH. Prijave, molimo, poslati na Udruga za Hrvatsko savršeno naselje ‘Akram’, Novakova 10, 10000 Zagreb ili e-mail: zora.mastrovic@inet.hr ili fax: 01 4818 730. Kontakt osoba Mirjana Vlahović, 01 4856647 ili 01 4828 565.

Predsjedateljica Simpozija predsjednica Udruge ‘Akram’ Mr..sc. ZORA MAŠTROVIĆ, dr.med. Dopredsjedatelj Simpozija i dopredsjednik Udruge ‘Akram’ Prof. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, dipl.ing.arh. Arhitektonski fakultet u Zagrebu

]]>