Prvi seminar za voditelje investicijskih projekata

ZAGREB – Stranim ulagačima Hrvatska nije nezanimljiva, što dokazuju i podaci o iznosu izravnih stranih ulaganja po stanovniku, po kojima je Hrvatska na četvrtom mjestu u Europi, ali nam još uvijek nedostaju funkcionirajući instrumenti za realizaciju takvog interesa, rekao je dana pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva za poticanje ulaganja i izvoz Slobodan Mikac.

Otvarajući dvodnevni, prvi u nizu programa edukacije za voditelje investicijskih projekata, u organizaciji Uprave za poticanje ulaganja i izvoz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Mikac je kazao kako postoje pozitivni primjeri uspješno realiziranih investicijskih projekata, ali ih je premalo, zbog čega se i krenulo u edukaciju voditelja investicijskih projekata. Hrvatska još uvijek nedovoljno privlači strane investitore ‘na terenu’, ali kada se i oni sami zainteresiraju za ulaganja, najčešće su prepušteni sami sebi i nerijetko stoga odustaju. Svjetski pak standardi nalažu da posebice predstavnici lokalne samouprave u svakom koraku realizacije ulaganja prate investitora, unaprijed imaju pripremljene sve nužne informacije i budu im na raspolaganju za ‘snalaženje’ kroz državne službe, rekao je Mikac. Polaznicima ovog seminara u dva dana rada stoga će biti predstavljena iskustva uspješnih tranzicijskih zemalja, kao i zemalja Europske unije u privlačenju izravnih stranih ulaganja – Češke, Mađarske i Austrije. Predstavit će se i primjeri uspješno realiziranih projekta u Hrvatskoj, poput investicijskih projekata “Snaideo-SDI” u Lipovljanima i “Same Deutz-Fahr” u Županji. Također, bit će riječi i o područjima koja su uspjela privući veći broj domaćih i stranih ulaganja, poput Grada Varaždina i njegove slobodne zone, Poslovne zone Dugopolje i Industrijske zone Pićan. Seminar polazi stotinjak predstavnika slobodnih i poduzetničkih zona, lokalnih i regionalnih agencija za poticanje ulaganja, gradova i županija, a Mikac je najavio kako će se edukacija uskoro nastaviti i na lokalnoj razini. (Hina) Preuzeto sa www.poslovni.hr

]]>