Pula gradi plinovodnu mrežu za 265 milijuna kuna

Istovremeno dok se na relaciji Pula – Karlovac užurbano, na više dionica, gradi magistralni plinovod, a kod Vodnjana mjerno-redukcijska stanica za prihvat plina s 44 kilometara udaljenog podmorskog plinskog polja Ivana-K, Pula je počela s izgradnjom nove plinovodne mreže u što će uložiti 265 milijuna kuna.

Do 2010. godine područje grada, koje sada koristi tzv. ukapljeni plin, trebalo bi u cijelosti preći na prirodni plin iz podmorja a do 2014. godine predviđena je plinofikacija cijelog područja južne Istre. To obuhvaća 318,5 kilometara plinovoda i 5.819 kućnih priključaka, čime se predviđa priključenje 18.780 domaćinstava na prirodni plin. Osim gradova Pule i Vodnjana u tom su paketu i općine Fažana, Meduli i Ližnjan. Dotrajala plinska mreža prije pet godina u Puli izazvala je eksploziju ogromnih razmjera i tek tad se shvatilo da je hitno treba rekonstruirati, no kako vlasništvo nad Plinarom nije bilo raščišćeno između Grada i INE, sve je išlo presporo. U međuvremenu slijedom stranačkih prepucavanja o lokaciji mjerno-redukcijske stanice za prihvat plina iz podmorja, izgubljeno je dragocjeno vrijeme, ali i novac, jer je lokacija “iz ekoloških razloga” pomaknuta s obale u zaleđe. Kad su nedavno, nakon promjene gradske vlasti, Pula i županija odlučili s 3,5 milijuna kuna dokapitalizirati Plinaru i postati njenim većinskim vlasnikom, te joj dodijelitii koncesiju na 30 godina, plinofikacija je ubrzo krenula. Najprije je plinska mreža proljetos provedena do velikih potrošača, Tvornice cementa, Tvornice laboratorijskog stakla, Uljanika, Bolnice, a zatim i do industrijske zone Šijana. Sve ide ubrzano jer je izvedbena dokumantacija izrađena, a radovi će trajati sve dok se ne dovrši mrežni plinovod, kako bi do 2007., i Pula mogla prihvatiti prve količine prirodnog plina. Sada se od terminala do kojeg će najprije stići plin iz podmorja i zatim kretati jednim krakom prema Karlovcu, drugim prema Umagu i trećim vratiti prema Puli, postavljaju cijevi magistralnog voda. Uporedo se s koncesionarom magistralnog plinovoda Pula-Karlovac Plinacrom dogovara gradnja magistralnog plinovoda do Umaga, kako bi se prirodnim plinom mogla pokriti i zapadnoistarska obala, a potom i cijeli poluotok. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>