PUP Pule nije usklađen s temeljnim zakonskim dokumentima

PULA – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dvaput je, sredinom listopada i koncem prosinca prošle godine, odbilo dati suglasnost na konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Pule. Plan je odbijen zbog tehničkih nedostataka, a kad se uklone, dobit će zeleno svjetlo Ministarstva.

To je bit odgovora glasnogovornice navedenog ministarstva na naše pitanje koji su suštinski razlozi odbijanja tog plana. Odgovor objavljujemo u cijelosti: – Nije točan podatak da Grad Pula dugo čeka na suglasnost Ministarstva na PPU. Grad Pula je zatražio suglasnost Ministarstva na PPU dopisom od 9. listopada 2005. Ministarstvo je već 17. listopada 2005. Gradu Puli poslalo dopis u kojem navodi da ne može dati suglasnost dok se uočene nepravilnosti u Planu ne isprave. – Naime, pregledom Konačnog prijedloga PUP-a Grada Pule uočeno je da dostavljeni prijedlog nije usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i u istom dopisu Ministarstvo je Gradu Puli navelo najvažnije primjedbe i nedostatke i zatražilo da se oni isprave.

Grad Pula je 8. prosinca 2005. ponovno uputio Konačni prijedlog PPU-a na suglasnost Ministarstvu. Nakon što je Konačni prijedlog Plana detaljno proučilo, Ministarstvo je Gradu Puli uputilo dopis 30. prosinca 2005. s ponovljenim primjedbama jer je uočeno da nisu sve nepravilnosti ispravljene. Nakon što Grad Pula sve uočene nepravilnosti ispravi, dobit će suglasnost Ministarstva na PPU. – Ministarstvo provjerava isključivo zakonitost Konačnog prijedloga PPU-a Grada Pule, ne ulazeći u namjenu pojedinih područja. Što znači da je Ministarstvo odbilo dati suglasnost na Plan zbog tehničkih nedostataka, a odluku o namjeni i prenamjeni turističkih i ostalih zona ne donosi ovo Ministarstvo nego je ona isključivo u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, uz obavezu poštivanja zakonske procedure, zaključila je Kata Gojević, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Z.ANGELESKI Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>