PVC-podne obloge

PVC-podne obloge se sastoje većim dijelom od plovinil-klorida (PVC) odnosno od polivinil-klorid-polivinilacetata-copolimera (PVC/PVAC). Sastojci PVC-a odnosno PVAC-a problematični su ne samo u proizvodnji već i po pitanju uklanjanja otpada.

U slučaju požara (u kući, stanu) mogu se osloboditi visokootrovni halogenoorganski spojevi koji nastaju iz korištenih sredstava za zaštitu od vatre kao poliklorirani dibenzo-p-dioksin i furan, kao i pare solne kiseline i to u visokim koncentracijama.

Sljedeći problem su sadržani omekšivači i esteri fosforne kiseline, visoko alkalni aromati i esteri ftalne kiseline. Oni se duže vrijeme zadržavaju te mogu značajno opteretiti zrak otrovnim sastojcima.

Zbog naprezanja za vrijeme uporabe( trenje, brušenje) može se formirati miks prašine, u kojoj su sadržani stabilizatori (sapuni kalcija, barija i cinka).

Većina PVC-podnih obloga sadrži i tributil-cink (TBT) u koncentracijama i do 10%, ali i druge organske spojeve cinka, koji udisanjem mogu dospjeti u pluća te izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Prodoran miris potiče samo djelomično od čistog materijala( hlapivi organski spojevi, razgranati aromati i alkeni), veći dio od ljepila za ljepljenje podne obloge i podloge (otapala).

Relativna gustoća PVC-obloga predstavlja veliki difuzijski otpor isparenjima otapala tako da je nazočno permanentno opterećenje zraka u prostoriji.

PVC-obloge su sa stanovišta ekologije neprihvatljive i svakako treba razmišljati o njihovoj supstituciji nekim drugim proizvodima, koji se bolje uklapaju u građevinsko-biološke profile, osim u nekolicini specifičnih slučajeva uporabe.

]]>