Rampa za garažu

Ulazi s javne prometnice zahtjevaju dozvole, sve informacije možete dobiti u nadležnim uredima za niskogradnju. Treba uzeti u obzir prilaze za odvoz smeća, isporuke energenata, dovoz namještaja i sl. Rampa za garažu ne smije biti previše strma. Ispod svakako treba planirati ugradnju odvodnog kanala ili drenažnog okna s otjecanjem u drenažnu jamu. Oblog rampe mora biti grube teksture. Bočni zidovi rampe se mogu ozeleniti biljem i osigurati ogradom.

Kako bi se ograničilo stvaranje leda u zimskom razdoblju može se ugraditi grijanje.

 

]]>