Razgraničenje / omeđenje

Predstavlja pojam za razgraničenje, npr. dva posjeda niskim građevinskim elementima kao što su betonske ograde, ograde od čeličnih cijevi, niski stupići od drvenih oblica, daske, rubnici ili niski zidovi.

]]>