Reci mi što gradiš, reći ću ti koji cement trebaš!

 

Holcim Ekspert cement Holcim Ekspert® cement posebno je prilagođen za zahtjevne konstrukcije i visoku nosivost. Namijenjen je za temelje i ostale konstrukcije u kojima se zahtjeva niska toplina hidratacije, konstrukcije u morskom okruženju te gradnju većih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Receptura Ekspert® cementa je prilagođena tako da smanjuje vodopropusnost betona što omogućava otpornost na smrzavanje i kemijske agense, te primjenu kod izrade vodospremnika. Niski sadržaj trikalcij aluminata (C3A) omogućava primjenu u konstrukcijama gdje se zahtjeva sulfatna otpornost. Dobra početna čvrstoća koju posjeduje Ekspert cement važna je u proizvodnji predgotovljenih betonskih elemenata jer smanjuje trajanje ciklusa proizvodnje, a time i uštedu materijala i tehnološkog procesa. Leteći pepeo i granulirana zgura visokih peći, kao mineralni dodaci, poboljšavaju ugradivost betona te pridonose postizanju dobrih završnih čvrstoća. Postojana kvaliteta, raznovrsnost primjene, i dokazana čvrstoća najbolje su preporuke graditeljima, projektantima, inženjerima i zidarima. Svojstva:

 • Dobra završna
 • čvrstoća
 • Zadanu konzistenciju
 • postiže manjim vodocementnim faktorom
 • Poboljšanom
 • vodonepropusnošću omogućava otpornost na smrzavanje i kemijske agense
 • Pogodan je za mehaniziranu
 • ugradnju betona pumpanjem
 • Ima zadovoljavajuću
 • otpornost na sulfatnu koroziju (zbog niskog sadržaja C3A – trikalcij aluminata)
 • Pruža bolju
 • zaštitu armature u betonskim konstrukcijama
 • Smanjuje
 • toplinu hidratacije
 • Uporabom zgure
 • i letećeg pepela postiže dugotrajnost betonskih konstrukcija Primjena: Ekspert® cement se primjenjuje za zahtjevne konstrukcije, visoku nosivost i betone od kojih se traži dugotrajnost:
 • Nosive
 • elemente – grede, nadvoje, AB ploče
 • Izradu betonskih
 • proizvoda
 • Radove
 • u cestogradnji
 • Podzemne
 • radove i podloge
 • Radove
 • stabiliziranja i injektiranja
 • Objekte
 • izložene moru

  Holcim Primus cement Holcim Primus cement je posebno prilagođen za iznimno zahtjevnu primjenu i visokovrijedne projekte. Holcim Primus cement CEM I 42,5 R Opis svojstava:

 • visok razvoj
 • topline hidratacije cementa
 • vrlo brzi
 • razvoj čvrstoće Prednosti:
 • kratko
 • vrijeme početka vezivanja cementa
 • vrlo visoke
 • početne i završne čvrstoće
 • kraći proizvodni
 • proces predgotovljenih proizvoda
 • betoniranje
 • u zimskim uvjetima Preporučuje se:
 • u zahtjevnim
 • građevinskim projektima gdje se traži visoka mehanička otpornost betonske konstrukcije, visoka početna čvrstoća i rano mehaničko opterećenje konstrukcije
 • za izradu
 • predgotovljenih betonskih elemenata i proizvoda, te prednapregnutih betonskih konstrukcija
 • izradu vrlo
 • otpornih betona na habanje te na mraz i sol
 • za proizvodnju
 • posebnih vrsta mortova, žbuka i građevinsko-kemijskih proizvoda

   

  Holcim Majstor cement Holcim Majstor cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Opis svojstava:

 • mali zahtjev
 • za vodom
 • veća sposobnost
 • zadržavanja vode i poboljšana nepropusnost zbog dodatka visokokvalitetnog vapnenca
 • vrlo mali gubitak
 • optimalne konzistencije
 • umjereno
 • vezanje cementa
 • umjeren
 • razvoj čvrstoće Prednosti:
 • optimalna
 • potrošnja cementa
 • smanjena
 • pojava "krvarenja" betona i sklonost skupljanju
 • vrlo mali
 • gubitak slijeganja i promjera rasprostiranja, umjereno skrućivanje
 • vrlo dobra
 • obradivost, ugradljivost i pumpabilnost betona
 • manja uporaba
 • plastifikatora i superplastifikatora
 • produženo
 • vrijeme transporta svježeg betona Preporučuje se za:
 • proizvodnju
 • transportnih i pumpanih betona
 • podzemne
 • radove kod temeljenja i stabiliziranja tla
 • završne
 • građevinske radove te izradu mortova za zidanje i žbukanje, izradu raznih betonskih podloga i glazura
 • izradu
 • gotovih betonskih proizvoda i armiranog betona
 • izgradnju
 • betonskih konstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata razreda tlačne čvrstoće do C25/30

   

  Holcim Majstor cement Holcim Majstor® cement posebno je prilagođen za zidanje, žbukanje i betoniranje. Prednosti posebno prilagođenog Majstor cementa su produženo vrijeme ugradivosti što omogućava pripremu veće količine smjese. Konzistencija se postiže manjim vodocementnim faktorom te naknadno dolijevanje vode radi produžene obradivosti nije potrebno. Postojana kvaliteta, raznovrsnost primjene, odlična obradivost i dokazana čvrstoća najbolje su preporuke građevinarima, inženjerima, zidarima, kao i «sam-svoj-majstor» graditeljima. Svojstva:

 • Odlična obradivost
 • – vrijeme obradivosti je produženo, a to omogućava olakšan rad i pripremu veće količine smjese
 • Nije potrebno
 • naknadno dolijevanje vode radi produžene obradivsti
 • Svježi beton
 • se lakše ugrađuje u oplatu, a mort i žbuka bolje prijanjaju za podlogu
 • Zadana konzistencija
 • postiže se manjim vodocementnim faktorom
 • Sposobnost zadržavanja
 • vode je veća pa se smanjuje mogućnost stvaranja pukotina i «iscvjetavanja»
 • Smanjeno je
 • «krvarenje» betona
 • Poboljšana
 • vodonepropusnost – vapnenac zatvara pore u cementnoj pasti, povećava gustoću te stvara kompaktniju mikrostrukturu
 • Dobra
 • završna čvrstoća Posebno prilagođen za: Zidarske radove
 • mort
 • za zidanje
 • žbukanje
 • podloge
 • i glazure Betoniranje
 • temelja
 • nenosivih
 • betonskih konstrukcija
 • nosivih
 • betonskih konstrukcija do C 25/30
 • Izradu jednostavnih
 • betonskih proizvoda

  Holcim Lumen cement Holcim Lumen cement je posebno prilagođen za predgotovljene betonske elemente, dekorativne proizvode i prednapete betonske konstrukcije. Holcim Lumen cement CEM II/A-LL 42,5 R Opis svojstava:

 • mali zahtjev
 • za vodom
 • veća sposobnost
 • zadržavanja vode i poboljšana nepropusnost zbog dodatka visokokvalitetnog vapnenca
 • ubrzan razvoj
 • čvrstoće
 • povećan razvoj
 • topline hidratacije
 • svijetla i
 • ujednačena boja Prednosti:
 • visoka mogućnost
 • zbijanja betona zemljovlažne (polusuhe) konzistencije strojnim presama (kod izrade raznih vrsta
 • betonskih
 • proizvoda)
 • vrlo dobra obradivost
 • , ugradljivost i pumpabilnost betona
 • bolja hidratacija
 • cementa u betonu, veći stupanj hidratiziranih cementnih čestica
 • veća gustoća
 • mikrostrukture betona i čvrstoća
 • visoke početne
 • i završne čvrstoće
 • manja potrošnja
 • i bolja dipserzija boje Preporučuje se:
 • kod strojne
 • izrade predgotovljenih betonskih proizvoda kao što su opločnici, vrtni elementi, rubnjaci, betonske ploče, travni
 • betonski elementi
 • , lomljeni blokovi i drugi dekorativni betonski proizvodi i elementi
 • za izradu
 • dekorativnih "natur" betona
 • za izradu
 • prednapregnutih betona
 • za izradu transportnih
 • , pumpanih betona kod izrade inženjerskih visoko nosivih betonskih konstrukcija
 • za proizvodnju
 • tradicionalnih vrsta mortova, žbuka i građevinsko-kemijskih proizvoda

  Holcim bijeli cement Opis svojstava i preporuke za primjenu bijelog cementa Svojstva cementa: Visok stupanj bjeline Pouzdan razvoj čvrstoće Osigurava visoku trajnost i trajnu ljepotu Visoka otpornost na vlagu Omogućuje bolje miješanje boja i toniranje, osigurava bogate i istovjetne boje Nudi odlična svojstva prilikom završne obrade površine Prikladan za proizvodnju svih vrsti betona zbog smanjenog zahtijeva za vodom, boljom obradivosti i visokom pritisnom čvrstoćom Preporučuje se za: Arhitektonski beton iz mobilnih miješalica (transportni betoni) Mortovi i žbuke (sve vrste) Betonski elementi (prefabrikati) Betonski proizvodi (opločnici, rubnjaci, umjetni kamen, proizvodi za kuću i vrt …) Građevinsko-kemijski proizvodi (ljepila, estriha, fug masa …) Sastojci bijelog cementa Deklarirani glavni sastojak bijeli portlandski cementni klinker u skladu je s odredbama točke 5.2. HRN EN 197-1:2005, ispitan u laboratoriju proizvođača i vanjskim ovlaštenim laboratorijima. Gips, visoke čistoće kao regulator vezivanja u potpunosti udovoljava zahtjevima točke 5.4. HRN EN 197-1:2005. Utjecaj sastojaka, dodataka i cementa na svojstva betona Prema Tehničkom propisu za cemente za betonske konstrukcije NN br. 64/2005 ovaj cement nema ograničenja u primjeni. Sustav ocjenjivanja sukladnosti Cement CEM I 52,5 N bijeli proizvodi se u skladu s certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 i okolišem ISO 14001:2004. Sukladnost s HRN EN 197-1:2005 utvrđuje se ispitivanjem u laboratoriju proizvođača. Certifikaciju cementa, prema HRN EN 197-2:2004 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti NN 1/2005 vrši Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb (IGH) što potvrđuje izdanim certifikatom sukladnosti. IGH je ovlašten od MZOPUG za izdavanje certifikata broj i datum: Klasa: UP/I 360-01/05-08/0003, Urbroj: 531-01-05-4, od 2005-05-23 i za radnje ispitivanja broj i datum: Klasa: UP/I 360-01/05-08/0001, Urbroj: 531-01-05-9, od 2005-05-23. Datum izdavanja certifikata sukladnosti: 22.8.2006.Izjavu o sukladnosti cementa CEM I 52,5 N bijeli s HRN EN 197-1:2005. izdao je Holcim (Hrvatska) d.o.o. (Klasa: 360-02/06-121/6, Urbroj: 375-3074854-28-06-4, od 22.08.2006.) Način isporuke, preporuka za skladištenje i zaštitu Cement CEM I 52,5 N bijeli isporučuje se rinfuzo u autocisternama, velikim vrećama (od 1,5 t i 1,0 t) i u vrećama od 25 kg.Cement treba čuvati na suhom mjestu, dobro zaštićenom od kiše i vlage. Cement je iritantan za oči, dišne putove i kožu. Potrebno je izbjegavati kontakt s očima i kožom, te koristiti zaštitnu odjeću. Kontakt: Holcim White Dubravko Sodomka Savjetnik za primjenu bijelog cementa Karlovačka cesta 2e 10020 Zagreb, Hrvatska Telefon: +385 (0)1 65 54 033 Fax: +385 (0)1 65 54 022 E-mail: dubravko.sodomka@holcim.com

  Holcim Ekspert cement Portland miješani cement s dodatkom 21-35% granulirane zgure visoke peći i silicijskog letećeg pepela. Isporučuje se u cisternama. Svojstva:

 • dobra
 • ugradljivost
 • dobre završne
 • čvrstoće
 • posjeduje
 • nižu potrebu za vodom te stoga smanjuje stezanje betona pri sušenju
 • daje vodonepropusnost
 • betona, a time i otpornost na smrzavanje i kemijske agense
 • sposobnost
 • smanjenja topliine hidratacije Primjena:
 • masivni
 • objekti (mostovi, tuneli, brane)
 • radovi
 • u cestogradnji
 • podzemni radovi
 • i podloge
 • izrada betonskih
 • proizvoda
 • pumpani
 • beton www.holcim.hr

   

]]>