Rekonstrukcija Kvaternikova trga sa izgradnjom podzemne garaže

INFO

Natječajno rješenje nastalo je od premise da prostor treba prvo “srediti i potom urediti”. Koncepcija organizacije prostora temelji se na osnovnim postavkama važećih prostorno-planskih dokumenata i zadanih programskih smjernica. Osnovna ploha, kao i parterno rješenje, zadržana je prema natječajnom projektu, ali je izvršena modifikacija prometa prema rješenju ZET-a. Omogućeno je proširenje pješačkog komunikacijskog dijela uz zapadno pročelje trga, koje će u budućnosti biti dopunjeno ugostiteljskim sadržajima u proširenoj funkciji novoizmještene tržnice “Gorica”. Raspored ostalih elemenata, kao i elemenata urbane opreme uz modifikaciju dizajna u budućoj razradi, identičan je natječajnom rješenju. Osnovni element trga – signum prostora vertikalni je “svijetleći obelisk” s infodisplejem. Također je dizajnirana i prolazna nadstrešnica kao element ulaza-izlaza u prostor garaže.

credits

  • Autor: Miroslav Geng
  • Suradnici: Ivan Tutanić, Ivana Perić
  • Lokacija: Zagreb, Kvaternikov trg
  • Godina projektiranja: 2007.
  • Završetak gradnje: 2008.
  • Investitor: Grad Zagreb
  • Površina parcele: 6000 m2
  • Površina tlocrta: 18000 m2
  • Fotografija: Miljenko Bernfestwww.uha.hr