Rijeka: 73 milijuna kuna zajma za izgradnju stanova po POS-u

RIJEKA – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke financirat će dugoročnim zajmom od 73 milijuna kuna prvu fazu izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje u naselju Rujevica, a kao najpovoljniji kreditor odabrana je Erste & Steiermarkische bank d.d.

Riječko gradsko Poglavarstvo prihvatilo je u utorak informacije o provedbi nabave novčanog zajma za izgradnju poslovno-stambenih zgrada na Rujevici i dalo Agenciji suglasnost za kreditno zaduženje, a uskoro se očekuje i suglasnost Gradskog vijeća. Ukupna cijena zajma je 93,9 milijuna kuna, efektivna kamatna stopa je 5,58 posto na godinu, a rok povrata kredita 10 godina. Zajam će se otplaćivati tromjesečno, počevši od rujna 2008. Osnivač Agencije je Grad Rijeka, a prema Zakonu o POS-u planira se izgradnja 466 stanova. U prvoj fazi projekta Rujevica, do kraja 2007., bit će izgrađena 124 stana, a u drugoj fazi 80 stanova do kraja 2008. Do kraja 2010. planira se izgradnja još 262 stana u naselju Škurinjsko Plase. Stanove će moći kupiti hrvatski građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a imaju prebivalište u Rijeci. Prema planovima, otkupna vrijednost stana neće biti veća od 910 eura za četvorni metar. Otplaćivat će se obročno na rok od 30 godina te s jednom godinom počeka. Kreditnu sposobnost kupaca utvrđivat će poslovna banka. Pri zaključenju predugovora o kupoprodaji stana kupac će morati uplatiti učešće u iznosu od 15 posto vrijednosti stana, za što je također predviđena mogućnost podizanja zajma kod poslovne banke. Grad Rijeka objavit će javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, a nakon njihova prispijeća bit će izrađena lista kupaca. (Hina, Bankamagazin)

]]>