Rušenje objekata na Viru smanjilo narudžbe građevinskog materijala

ZADAR – U zapadnom dijelu Zadarske županije primjetno je smanjenje građevinskih aktivnosti, ali se drugdje gradi kao i prije — Nema krize s građevinskim materijalom, čak ni iz kamenoloma kojima je inspekcija izrekla zabranu vađenja kamena

Početak kampanje uklanjanja objekata bez građevinske dozvole na Viru i nedavno izdavanje zabrane rada za nekoliko ovdašnjih kamenoloma, odrazilo se na tržište građevinskim materijalom. Vlasnik i direktor kamenoloma “Maraš” u Vrsima Šime Maraš kaže da se akcija Ministarstva graditeljstva na Viru u njegovoj tvrtki već osjeća jer je primjetno smanjena građevinska aktivnost na cijelom području od Vira preko Privlake i Nina do Vrsi.

Splasnule narudžbe — Čini se kao da se manje gradi jer se manje naručuje građevinskog materijala. Mi inače imamo svoje standardne kupce, no primjetna je nekakva “stabilizacija” stanja na tržištu — kaže Šime Maraš. Aktivnosti građevinske inspekcije na kontroli rada kamenoloma kod Biljana nisu imali neke izravne veze s nedavnom odlukom da se upravo na tim terenima nađe lokacija za budući županijski centar za preradu otpada. Međutim, kako se radi najvećim dijelom o državnom zemljištu i o crpljenju rudnog bogatstva RH (kamena) bez sve potrebne dokumentacije, mogao bi to biti uvod u početak realizacije ključnog infrastrukturnog zahvata u Zadarskoj županiji. Naime, upravo je u tijeku mikrozoniranje, odnosno stručno procjenjivanje gdje je najpogodnije mjesto za smještaj ovog centra za preradu otpada.

Istraživanje kod Biljana — Pokrenute su izmjene Prostornog plana Zadarske županije, koje će definirati lokaciju centra za preradu otpada, a stručnjaci Hrvatskih voda će detaljno analizirati karakteristike tla i na koji način će se trebati napraviti sustav zaštite podzemnih vodotoka — kaže Olivio Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. Kamenolomi će, po svemu sudeći, imati sve češću kontrolu rada, a istodobno smanjenu potražnju za osnovnim građevinskim materijalom. Postoji mogućnost da na području Biljana u idućih nekoliko godina ostane raditi samo jedan kamenolom od sadašnjih četiri, a da na ostalom prostoru bude centar za gospodarenje otpadom. No, o tome će se podrobnije znati kad počne rasprava o izmjenama Županijskoga prostornog plana. piše Edvard ŠPRLJAN Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>