Samočisteći zaštitni sistemi – Samočisteće fasade

Od kraja 80-tih godina su neki proizvođači lansirali na tržište najprije specijalne hidrofobne zaštite (koje odbijaju vodu) i koje su najprije bile samo za unutarnju primjenu, jer nisu pokazivale trajnu postojanost na atmosferilije.

Kod zaštite koja odbija vodu struktura površine se na mikroskopskoj razini podešava tako da se kapljice formiraju kao kod lotosovog cvijeta (»efekat lotosovog cvijeta»).

Novije vrste sistema zaštite djeluju hidrofilno (privlače vodu) , ali i fotokatalično (kemijski aktivno pod djelovanjem UV-zraka). Trajniji su od hidrofobnih sistema.

Kod hidrofiliziranja se naprezanje površine vode tako reducira da se i najmanje kapljice vode rasterete do forme vodenog filma i tako otiču s površine. Pri tome se prljavština na sada više omreženoj površini može bolje oprati bez tragova i mrlja od formiranja kapljica vode.

Za aktiviranje fotokatalize potrebno je UV-zračenje. Pri tome zaštita reagira s organskim supstancama prljavštine na površini i razgrađuje je. Nakon toga se prljavština hidrofilnim svojstvima površine očisti. Čišćenje staklenih površina se mora vršiti u pravilnim razmacima. Nije potreban oprez kod uporabe silikona u kombinaciji sa samočistećim zaštitnim sistemima.

Zato se trebaju više koristiti suha stakla. Moguća je i obrada u prednapeta stakla (ESG, TVG) i višeslojna, sigurnosna stakla (VSG). Takva stakla se nude na tržištu pod trgovačkim nazivom PILKINGTON Activ.

]]>