Sanacija dimnjaka

 

Jednostijeni dimovodni elementi izrađeni od tankostijenog čeličnog lima debljine 0,5 – 1,0 mm kvalitete 1.4404 ili 1.4571 s gumenom brtvom upotrebljavaju se kod sanacije već izgrađenih dimnjaka. Sanacija dimnjaka provodi se u slučajevima kada dolazi do probijanja crnih mrlja na unutarnjim zidovima, neugodnog mirisa, pri prelasku na novu vrstu goriva ili novi gorionik, a izvedba je moguća u slučaju kad postoji mogućnost spuštanja dimovodnih elemenata u otvor postojećeg dimnjaka, te ukoliko je dimnjak koji se sanira izveden kao ravni dimnjak. Naravno da kod sanacije treba pripaziti i uzeti u obzir podatak da se presjek postojećeg dimnjaka smanjuje (ukoliko se postojeći dimnjak ne buši na veći promjer), pa je prije same sanacije potrebno napraviti proračun potrebnog promjera dimnjaka, koji se provodi prema DIN-u 4705.

Priprema

Nakon provedenog proračuna i izbora optimalnog promjera dimnjaka, prelazi se na narudžbu potrebnih elemenata. Kod narudžbe bitno je osim dimovodnih elemenata, definirati potreban promjer dimovodnih elemenata, vrstu i debljinu materijala. Sanacija se nažalost ne može izvesti bez minimalnog razaranja postojećeg dimnjak. U postojećem dimnjaku se u donjem dijelu moraju obavezno postaviti slijedeći dimovodni elementi: početni dimovodni element, "T" komad sa zatvaračem na gumu i "T" komad na 90°, za što je potrebno napraviti otvor u postojećem dimnjaku. Veličina otvora ovisi o duljini dimovodnih elemenata i visini priključka peći, a može se doznati iz projektne ili tehničke dokumentacije. Ukoliko provedeni proračun definira veći promjer dimnjaka od postojećeg, potrebno je razmotriti mogućnost bušenja postojećeg dimnjaka na za to potreban promjer. Bušenje se vrši specijalnim strojevima i izvode ga za to posebno opremljene i osposobljene tvrtke.

Montaža

Nakon obavljene pripreme vrši se montaža dimovodnih elemenata. Prije same montaže potrebno je spomenuti neka osnovna pravila koja je potrebno poštivati. Zbog vodo i plino nepropusnosti svaki element mora posjedovati gumenu brtvu koja dolazi posebno (nije industrijski ugrađena), te se mora montirati u za to predviđeni utor na dimovodnom elementu prije samog spajanja

Spajanje dimovodnih elemenata vrši se prije spuštanja u postojeći dimnjak.. Posebnu pozornost treba obratiti na završni rub kod muškog dijela dimovodnih elemenata. Taj rub mora biti iskošen zbog sprečavanje pojave kapilarne elevacije koja je moguća kod dimovodnih elemenata izrađenih bez ruba. Pri pojavi kapilarne elevacije kondenzat izlazi na vanjske stjenke dimnjaka pa postoji mogućnost ponovnog nastajanja neželjenih pojava zbog kojih smo uopće krenuli u sanaciju dimnjaka.

Bitan je još i zazor potreban za toplinsko rastezanje dimovodnih elemenata pri zagrijavanju, da ne bi došlo do deformacije cijelog dimnjaka. Za potpuno čvrsti spoj služi vanjska spojnica S-1. Spojnica S-1 montira se tako da kraća strana spojnice dolazi s gornje strane, dok duža strana dolazi s donje strane spoja. Stezni spoj postiže se pomoću pužnog mehanizma.

Kao što je prije rečeno i prikazano na najprije se u napravljeni otvor dimnjaka postavljaju početni dimovodni element, "T" komad sa zatvaračem cijevi na gumu i "T" komad na 90°. Svi ti dijelovi moraju međusobno biti spojeni spojnicama i imati ugrađene gumene brtve kako je objašnjeno u prijašnjem tekstu.

Nakon toga se s vrha dimnjaka spuštaju, pomoću spojnice za upuštanje i čeličnog užeta dimovodni elementi koji se istovremeno i spajaju. Tako spojeni elementi se na kraju spajaju s "T" komad. Bitno je znati da se na svaka približno 3 m visine dimnjaka mora montirati spojnica – stabilizator cijevi. Spojnica se montira približno na sredini cijevi.

Kada smo završili spuštanje svih dimovodnih elemenata prelazimo na sanaciju završetka dimnjaka. Na slici 9. prikazana su, uz ostalo, dva završna elementa dimnjaka, a to su diletacijska rozeta i protukišna kapa. Zadatak diletacijske rozete je i zatvaranje otvora starog dimnjaka. Na diletacijsku rozetu se pomoću spojnice pričvršćuje protukišna kapa.

Posljednji korak kod sanacije dimnjaka je saniranje otvora u zidu koji smo morali napraviti zbog umetanja početnih elemenata. Obavezno se na otvor "T" komada sa zatvaračem na gumu postavljaju reviziona vratašca koja imaju mogućnost otvaranja jedino pomoću dimnjačarskog ključa, te otvor za crijevo pomoću kojeg odvodimo kondenzat.

Montaža završnih elemenata

Kao završni elementi za sanaciju dimnjaka mogu se smatrati protukišna kapa, diletacijska rozeta i u nekim slučajevima rešetka za prozračivanje. Diletacijska rozeta služi za zatvaranje otvora starog dimnjaka. Pošto je promjer produžetka približno 1.6 mm manji od nazivnog promjera postoji mogućnost reguliranja i kompenzacije duljine (približno dvadesetak centimetara). Spajanje s prethodnim elementom vrši se pomoću spojnice S-1.

Na diletacijsku rozetu dolazi protukišna kapa, koja može biti izvedena u dvije varijante: bez zaštite od vjetra i sa zaštitom. Varijanta izvedbe ovisi o dobivenim vrijednostima iz proračuna.

*Rešetku za prozračivanje obavezno je montirati u slučajevima kad se radi o mokrom dimnjaku (dobiveno iz proračuna po DIN-u 4705), zbog mogućnosti kondenzacije vodene pare s vanjske strane dimovodnih elemenata.

Izvedba revizijskog otvora

Revizijski otvor je vrlo bitan element u konstrukciji samog dimnjaka. Služi za provjeru funkcionalnosti dimnjaka, te mora biti izveden tako da je pristup do njega vrlo jednostavan. Izveden je iz dva elementa: T" komada 90° sa zatvaračem cijevi za gumu, reviziona vratašca

Funkcija "T" komada 90° sa zatvaračem cijevi na gumu je plino i vodo nepropusno brtvljenje. To se postiže pomoću gumene brtve, koja je otporna na temperaturu do 220°C. Reviziju dimnjaka može vršiti samo osoba koja je za to osposobljena. Zbog toga se ugrađuju reviziona vratašca koja se otvaraju isključivo pomoću dimnjačarskog ključa, pa ne postoji mogućnost da korisnik dimnjaka sam vrši reviziju.

Izvor: www.masmedia.hr

 

]]>