Sanacija oštećenja kod cvjetanja premaza na vapnencu

Površine zidova moraju biti suhe. Ukoliko postoji opterećenje vlagom najprije mora uslijediti faza sušenja. Cvjetanje soli se u osušenom stanju može dobro eliminirati četkanjem. Tek tada se mogu primijeniti premazi koji odbijaju vodu. Kod postojećih pukotina na fugama treba nanijete sustave armiranja.

]]>