Sanacija pukotina izglađivanjem tkanom armaturom i gornjom žbukom

Sanacija pukotina tankim slojem tkane armature i gornje žbuke pogodna je za pojedinačne pukotine do 0,2 mm, za sve pukotine uvjetovane kvalitetom žbuke, konstrukcijski uvjetovane pukotine s izmjenama širine pukotina do 0,1 mm, te pukotina u armaturnom sloju termoizolacijskih spregnutih sustava.

U tu svrhu se koriste mineralne tkane zaštite, s mineralnom gornjom žbukom, elastičnim silikonskim smolama ili smolama od plastičnih masa. Najprije se vrši provjeravanje podloge u pogledu nosivosti. U tu svrhu se svakako mora ukloniti stari sloj žbuke. Nakon eventualnog premošćenja većih pojedinačnih pukotina površina se najprije egalizira armaturnom žbukom. Prema uputama proizvođača se na kraju postavlja međusloj te se nanosi mineralni ili organski vezani sloj gornje žbuke.

]]>