Sanacija pukotina na opekama i mreži fuga na zidovima

Pukotine na opeki i/ili mreži fuga, kod kojih se očekuju kretanja, moraju se obavezno zatvoriti masom za brtvljenje fuga. U tu svrhu se mora ukloniti stari mort fuga do dubine od ca. 2 cm. Isto se tako moraju pripremiti i opeke kutnim brusačem. Nakon hidrofobiranja zidova se postavlja plasto-elastična brtvena masa za fuge i opeku i to primjerice akrilna brtvena masa na dubini od ca. 1 cm. Ta brtvena masa preuzima kretanje zidova i sprečava ponovno stvaranje pukotine, a samim time i prodor vlage. Preostala dubina od 1 cm se zatvara sanacijskim mortom, jer je brtvena masa djelovanjem UV-zračenja postala krutom.

]]>