Sanacija pukotina pomoću mikroporoznih sustava

Sanacija pukotina premazima na bazi mikroporoznih sustava premaza pogodna je prije svega kod umirenih pukotina širine ispod 0,2 mm punjenjem pukotina kao i kod pukotina nastalih stezanjem i skupljanjem nakon sušenja. Koriste se mikroporozne boje na bazi disperzivnih silikata, silikonskih smola ili disperzivnih premaza, pri čemu se temeljnim i pokrivnim slojem premazuju najprije pukotine, zatim rubovi pukotina i na kraju cijela površina.

]]>