Sanacija pukotina sustavima termoizolacijske i lagane žbuke

Sanacija pukotina debljim slojem termoizolacijske žbuke prema normi 18550-3 kao i lagane žbuke prema normi 18550-4 pogodna je za sve vrste pukotina na žbuki kao i na konstrukcijski uvjetovanim pukotinama, ukoliko izmjena širine pukotina ne prelazi 0,2 mm. Ti sustavi omogućuju nanošenje mineralnih žbukanih mortova na organski povezanu podlogu, jer se nanose na postojeću žbuku. Nije neophodno ekološko zbrinjavanje stare žbuke. Ta žbuka se u pravilu sastoji od podžbuke, eventualno od međuarmature ili izjednačavajućeg sloja, s/bez tkane armature te mineralne žbuke prema normi 18550.

]]>