Sanacija pukotina sustavima za premošćenje pukotina

Sanacija pukotina organski povezanim sustavima premazivanja pogodna je za sve pukotine na žbuki kao i za konstrukcijski uvjetovane pukotine. Koristi se za premošćenje različitih širina pukotina od 0,1-1 mm, ukoliko se više ne očekuju kretanja. Pogodne podloge su beton, cementna žbuka, te pretežito žbuka sa sadržajem cementa.

Za takvu žbuku se koriste vlačno postojani premazi, otporni na deformacije kao što sudisperzivne, elastične fasadne boje. Postoje jednoslojni, dvoslojni i višeslojni sanacijski postupci, s/bez tkane armature te troslojne i četveroslojne strukture premaza debljine sušenog sloja od 0,3 – 0,4 mm. Izglađivanje površine te tretiranje podloge hidrofobiranjem su svakako neophodni. Pogodan sustav se može naći u mnoštvu različitih ponuda na tržištu, najbolje uz podršku stručnjaka.

]]>