Sanira se Petrokemijino odlagalište fosfogipsa

ZAGREB – Fond za zaštitu okoliša prihvatio je mogućnost suradnje u izradi projektne dokumentacije za proizvodnju biodizela u Dvoru, izjavila je sisačka dožupanica Petir

Tijekom ove godine Fond za zaštitu okoliša u Sisačko-moslavačku županiju uložit će 107,5 milijuna kuna. “U sanaciju deset neuređenih odlagališta komunalnog otpada Fond će uložiti 86,5 milijuna kuna, a 846.000 kuna u sanaciju devet divljih odlagališta. U određivanju divljih odlagališta prioritet će imati odlagališta na područjima od posebne državne skrbi, te zaštita vodotoka i zaštićenih područja. Za zbrinjavanje opasnog otpada Fond daje 16 milijuna kuna, a to se odnosi ponajprije na sanaciju odlagališta fosfogipsa kutinske Petrokemije”, najavljuje dožupanica Marijana Petir. Naime, još je lani Sisačka županija iz Fonda osigurala 104 milijuna kuna za različite projekte u oblasti zaštite okoliša u ovoj godini, a Petir kaže kako je na sastanku s ravnateljem Fonda za zaštitu okoliša Vinkom Mladineom osigurala dodatnih tri milijuna kuna. Tako bi tijekom ove godine trebalo početi i zbrinjavanje opasnog otpada na području bivše vojarne u Volinji kod Hrvatske Kostajnice, gdje se navodno nalaze komponente napalma, a s radovima se kreće čim se dobije certifikat o razminiranju. “U Fondu smo osigurali i novac za ulaganja u čistiju proizvodnju i smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš, koja će se financirat sa 3,4 milijuna kuna, a novac je osiguran za sisački Herbos i kutinsku tvornicu mineralnih gnojiva Petrokemiju. Za nabavu kanti i kontejnera općine Jasenovac, Topusko i Gvozd te gradova Petrinja i Sisak dobit će 762.000 kuna”, dodaje Marijana Petir. Županija je kandidirala i pet novih projekata. Fond je odobrio 350.000 kuna za proširenje mreže za praćenje kakvoće zraka , a za istražne radove za formiranje županijskog centra gospodarenja otpadom Fond će platiti 60 posto troškova. “Fond će sufinancirati i projekt zaštite autohtonih pasmina konja radi zaštite biološke raznolikosti Sisačke županije. Vinko Mladineo prihvatio je i mogućnost partnerske suradnje u izradi projektne dokumentacije za proizvodnju biodizela u Dvoru”, zaključila je dožupanica Petir. Izvor: www.poslovni.hr

]]>