Saniranje drvene rešetkaste konstrukcije

Prilikom saniranja drvene rešetkaste konstrukcije se najprije moraju ukloniti svi drveni dijelovi napadnuti insektima i gljivicama. Nevidljiva oštećenja drveta se konstatiraju edoskopsim ispitivanjima. Kod većih oštećenja npr. kada se moraju mijenjati grede, svakako treba angažirati i statičara. Sve sastavne elemente drvene konstrukcije treba osigurati od truljenja i štetočina sredstvima za zaštitu drveta. Specijalni, dijelom neotrovni postupci koje izvode stručna poduzeća omogućuju zaštitu drveta i na teško dostupnim građevinskim elementima.

Posebnu pozornost treba pokloniti zaštiti od vlage, jer upravo od dobro odmjerenog odnosa između preuzimanja i otpuštanja vlage ovisi izdržljivost rešetkaste konstrukcije:

  • smije se korstiti samo dobro odležalo, suho hrastova drvo
  • drvo smije imati samo difuzijski otvorenu zaštitu
  • fuge u rešetkama i pukotine u drvetu se ne smiju zatvarati silikonima
  • izvedbe priključnih fuga postojane na vjetar sprječavaju preveliku količinu vode kod jačeg oborinskog nevremena
  • okapnice na prijelazima katova sprejčavaju nakupine vode na fasadi i u podnožju objekta
  • ]]>