Savjet za prostorno uređenje odbio predloženi koncept »Brijuni riviere«

PULA – Savjet projektu zamjera nestručnost, površnost, apartmanizaciju, mogućnost rasprodaje obale i privatizacije projekta, nedostatak interdisciplinarnog pristupa i zapostavljanje prostornoplanerskog, urbanističkog, kulturno-pejsažnog i gospodarskog aspekta razvoja brijunskog priobalja

Savjet za prostorno uređenje Republike Hrvatske odbio je koncept razvoja brijunskog priobalja koji im je nedavno predložila Uprava tvrtke Brijuni riviera na čelu s Veljkom Ostojićem. Očitavajući se na studiju »Koncept najbolje uporabe za odabrane lokacije projekta Brijuni riviera« koji je izradila zagrebačka konzultantska tvrtka Horwath Consulting, savjet je zaključio da ne može dati ni pozitivnu ocjenu niti suglasnost na prezentirani koncept. Obrazloženje i razlozi zbog kojih su ugledni stručnjaci koje predvodi splitski arhitekt Jerko Rošin odbili studiju prilično su otežavajući za cjelokupnu predloženu ideju »Brijuni riviere«. Naime, savjet je projektu zamjerio nestručnost, površnost, apartmanizaciju, mogućnost rasprodaje obale i privatizacije projekta te nedostatak interdisciplinarnog pristupa i zapostavljanje prostornoplanerskog, urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-pejsažnog i gospodarskog aspekta prostora brijunskog priobalja. Zbog važnosti projekta »Brijuni riviera« i više puta spominjane mogućnosti zloporabe, prenosimo veći dio spomenutog mišljenja na predloženi koncept. U uvodnom djelu stručnjaci obrazlažu stav da suština studije nije na razini dogovora koje su prethodno postigli Savjet za prostorno uređenje i Brijuni riviera.

Na temelju inozemnih iskustava ova studija pokušava za sedam lokacija iznaći moguće turističkorazvojne komercijalne scenarije koji će opravdati ulaganja. Savjet je u svojem ranijem mišljenju naglasio potrebu izrade cjelovitog koncepta »Brijuni riviere« iz kojeg će proizaći rješenja detalja. Ova studija nije na tom tragu, nego se bavi sa samo sedam odabranih lokacija. U studiji nisu navedeni kriteriji po kojima je tih sedam lokaliteta odabrano, piše u mišljenju Savjeta. Već u sljedećoj točki Savjet se prilično oštro očituje o samoj suštini projekta »Brijuni riviera«. U prezentiranom konceptu ne prepoznaje se paleta nove kvalitetne ponude, već su sedam puta ponovljene matrice temeljene na stranim primjerima takozvanog »bestkoncepta«, a koji za hrvatski prostor predstavlja zapravo multiplikaciju apartmanske gradnje i gradnje vila za koju se ne može jamčiti da neće biti u funkciji rasprodaje hrvatske obale, piše u iznimno važnom dokumentu koji je potpisao Jerko Rošin. Nastavak je još teži. Planirani kapaciteti hotelskog smještaja u odnosu na kapacitete u apartmanima nisu u kontekstu korištenja prepoznati kao jedinstvena turistička ponuda u smislu novog razvoja turističkog gospodarstva, nego otvaraju mogućnost prodaje svih tih kapaciteta kao pojedinačno privatno vlasništvo, zaključili su stručnjaci nakon analize predloženog koncepta razvoja brijunskog priobalja.

U predloženom konceptu teško je prepoznati novu kvalitetu turističke ponude primjerene ovom vrijednom prostoru nasuprot nacionalnog parka »Brijuni«, a također se ne prepoznaje dobra argumentacija predložene pretjerane strukture apartmana i vila, s obzirom na iskustvo korištenja takvih smještajnih kapaciteta (broj dana u godini), kada je jedan od temeljnih ciljeva buduće strategije turističke ponude znatno produženje sezone korištenja smještajnih kapaciteta. Predložena struktura pratećih atraktivnih sadržaja ne može se ocijeniti kao dovoljna i kao novi »best koncept« turističke ponude ovog atraktivnog prostora, procijenili su članovi Savjeta za prostorno uređenje hrvatske Vlade. Posebno je neprihvatljiv koncept nizanja svih predloženih kapaciteta u kontinuiranu liniju najužeg obalnog pojasa (zauzetost obalne crte iznosi 24 kilometra) bez vidljive namjere da se turistička izgradnja organizira izrazitije po dubini prostora i pokuša ugraditi u naslijeđene prostore izgrađenih i neizgrađenih struktura ovog dijela zapadne Istre. Konceptu pored toga nedostaje interdisciplinarni pristup, a izostao je ili je zapostavljen prostornoplanerski, urbanistički, arhitektonski, kulturno-pejsažni i gospodarski aspekt prostora Brijuni riviere, zaključio je Savjet i odbio dati suglasnost na predloženi koncept. Ova odbijenica bit će sigurno još jedan argument na strani zagovornika koncesijskog pristupa, odnosno onih koji smatraju da se atraktivno zemljište na brijunskom priobalju nikako ne bi smjelo dokapitalizacijom unositi u trgovačko društvo Brijuni riviera i na taj način izložiti pogubnoj privatizaciji. Piše Dražen MAJIĆ Izvor: Glas istre www.glasistre.hr

]]>