Scenarij preobrazbe Bala u grad-hotel

BALE – Uz konačni prijedlog Prostornog plana Općinsko vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo program mjera za unapređenje stanja u prostoru do 2009. godine. U njemu su razrađene brojne prostornoplanske aktivnosti i gradnja infrastrukturnih i javnih objekata, koje jasno ukazuju na brz tempo razvoja baljanske općine u idućem razdoblju.

Tako se uz Prostorni plan, koji će se nakon usuglašavanja sa Županijom i nadležnim ministarstvima usvojiti u prvom dijelu ove godine, priprema Urbanistički plan uređenja Bala. Oba su dokumenta utemeljena na programsko-prostornoj studiji, usvojenoj početkom prošle godine, kojom je određen razvoj cjelokupne i pojedinih dijelova općine. Na ovoj se studiji temelji i lani usvojeni program raspolaganja za oko 900 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Bale, zaštićene kao kulturno-povijesno građevinsko nasljeđe, namjeravaju se preobraziti u grad-hotel, koji će se temeljiti na srednjovjekovnom štihu, pa se priprema i donošenje nove konzervatorske podloge za starogradsku jezgru. Temeljem studije i novog Prostornog plana, koji će zamijeniti postojeći bivše Općine Rovinj, izrađen 1978. godine, Općina će u ovoj i sljedećim godinama izraditi niz drugih planova. Tako će se za priobalje, koje je zaštićeni krajolik, a područje Datule-Barbariga i paleontološki rezervat, izraditi posebna programsko-prostorna studija i Prostorni plan područja posebnih obilježja, čiji je nositelj Županija. Na njega će se nadovezati i Urbanistički plan priobalja. Detaljni urbanistički planovi izradit će se i za nove turističke punktove Squiacotta, Barake i Stancija Bembo, potom za nove zone malog gospodarstva i obrtništva na odvojku ceste za Krmed te naselja Črnibek.

Izradit će se i studija valorizacije ruralnog krajobraza, koja će odrediti uvjete za obnovu stancija i građenje mješovitih stambeno-poljoprivrednih i agroturističkih objekata. Planirana je i izrada razvojnog programa Općine, posebno glavnih razvojnih pravaca – poljoprivrede i turizma. S Turističkom zajednicom izradit će se programsko rješenje uređenja turističkih staza koje povezuju kulturne i prirodne znamenitosti općine, kao i program prometnog rješenja i turističke signalizacije Bala. Program mjera razrađuje i gradnju kapitalnih infrastrukturnih i javnih objekata na području općine, s naznakom izvora sredstava i mogućnost sudjelovanja potencijalnih investitora. Uz dovršenje rekonstrukcije zgrade Osnovne škole i izgradnje školske sportske dvorane, koja je već počela, Općina razrađuje i program izgradnje nove uljare na mjestu gdje se nalazila stara. Procijenit će se i mogućnosti obnove ruševnih zgrada u prvom prstenu staroga grada, a poticajnim fondovima Općina kao posebnu atrakciju planira izgradnju muzeja leptira. Uz daljnje uređenje pročelja zgrada u povijesnoj jezgri u program je ušla gradnja kanalizacije Bala, a u sklopu tih radova rekonstruirat će se i ulice povijesnog dijela. U ovoj je godini planirano dovršenje projektne dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole i početak gradnje, koja će se zbog specifične konfiguracije protegnuti na iduće tri godine.

Za gradnju kanalizacije tražit će se potpore Hrvatskih voda i predpristupnih fondova Europske unije. Uz ovogodišnju gradnju vodovodnog ogranka Grote – Ere, u sljedećoj je godini planirana izgradnja onoga u Ulici San Nicolo’. Ove je godine u proračun ušlo i proširenje mjesnog groblja u Balama, oko kojeg će se urediti staza. Postupno će se uređivati i trim staze na području općine. Od javnih prostora u program je ušlo i uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Mate Balote te novoga na Grotama, sportske zone Laconovo, multimedijalnog centra, prostora staroga kina i novije kinodvorane u Balama, te društvenih domova u Krmedu i Golašu. U ovoj i sljedećoj godini planirano je asfaltiranje ceste Bale – Mandriol, izgradnja parkirališta u Ulici San Zuian i proširenje novoga na sjevernom rubu Bala. Na opasnom ulazu u Bale iz pravca Rovinja predviđena je izgradnja kružnog toka. A. POKRAJAC Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>