Sedimentne stijene

Sedimentne stijene nastaju taloženjem kamenštine. Izgled sedimentnih stijena obično je indiciran u slojevima. Ili su slojevi vrlo tanki kao kod škriljeca, mogu međutim biti i deblji i jasno izraženi. Granulati jako variraju. Kod grublje izraženih granulata sedimenata mogu se točno odrediti mineralni i kameni fragmenti kao i veziva koja određuju te fragmente. Dijelom su prepoznatljivi i fosili, a ponekad se sedimenti sastoje isključivo od fosila. Stijene su obično porozne, mada mogu biti i čvrste i kompaktne. Obično su mekane i fino granulirane.

Sedimenti se dijele prema njihovom postanku, iako se većina sedimenata ne može svrstati samo u jednu skupinu: učvrščivanjem kamenih i mineralnih fragmenata, ali i djelovanjem atmosferilija na novoformirane minerale nastaje, primjerice pješčenjak.

]]>