Seminar o gospodarenju otpadom

VODICE – Seminar o gospodarenju otpadom u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, kojeg su organizirali UN-ov program za razvoj (UNDP/UNOPS) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Hrvatske te lokalnim vlastima održan je jučer u Vodicama.

Seminar se održava u sklopu MEMCI projekta gradnje komunalnih kapaciteta i infrastrukture za gospodarenje otpadom, a na njemu je sudjelovalo oko 50 predstavnika gradova i općina iz šibenskog i zadarskog područja, te predstavnici tvrtki za gospodarenje komunalnim otpadom. Program zatvaranja i sanacije postojećih i uređenja budućih regionalnih odlagališta otpada na području Šibensko-kninske i Zadarske županije financira Europska unija sa 1,8 milijuna eura iz programa CARDS 2001., rečeno je na seminaru. (H) Izvor: www.poslovni.hr

]]>