Sergio Dalle Nogare i dalje gradi po svome

BANJOLE – Talijanski investitor Sergio Dalle Nogare još je jednom pokazao apsolutno nepoštivanje zakona zemlje u koju je došao poslovati.

On je nedavno bez ikakvih osvrtanja na planove, dozvole ili propise nastavio graditeljsko bezakonje u Banjolama koje je rezultiralo izgradnjom, kako mnogi kažu, najružnijeg turističkog objekta na Jadranu – apart-hotela s petsto ležaja uz samo more. Dalle Nogare je u želji da stvori pretpostavke za legalizaciju nezakonito izgrađenih dijelova svog apartmanskog čudovišta tijekom posljednjih nekoliko mjeseci izgradio ceste, parkirališta, okretišta, ali ni za te radove nije ishodio zakonom propisane dozvole.

Bespravna cesta, parkiralište, kanalizacija… Da stvar bude gora, iz komunikacije između Općine Medulin i tvrtke Urbis 72, kojom raspolažemo, očito je da trenutno ne postoje pretpostavke ni da se spomenuti radovi naknadno legaliziraju s obzirom da uopće nisu predviđeni u Detaljnom planu uređenja Mirna Banjole koji propisuje što se smije, a što ne smije graditi na tom području. Evo što je u svojim primjedbama medulinskim čelnicima napisao Giankarlo Župić, direktor Urbisa 72, koji izrađuje prometno rješenje za to područje. »Investitor je otvorio alternativni pristup svojoj čestici sa sjeveroistočne strane koji služi za pristup vatrogasnih vozila, ali i kao prilaz zatvorenom parkirališta hotela. Taj pristup ne postoji u detaljnom planu uređenja. Uz istočnu granicu građevinske čestice Marine Ibacom položen je upušteni ivičnjak dužine 50 metara koji je izveden da se omogući pristup parkiralištu uz istočni rub objekta. Podsjećamo vas da priključak na javnu prometnicu ne može biti dug 50 metara kao i da pristup parkiralištu nije moguć preko nogostupa koji se tamo nalazi«, smatra Župić. »Osim toga, trenutno nije moguće projektirati ulaz na mjestu koje je predviđeno DPU-om jer je jedan privremeni objekt zadržan u prostoru«, dodao je Župić. Njegovim se zamjerkama u dopisu upućenom Poglavarstvu pridružila i pročelnica Suzana Racan Stern. – Investitor Marina Ibacom je dio kolektora fekalne kanalizacije izveo samoinicijativno te je i sam priključak na kanalizaciju već izveden tako da će spajanjem kolektora na crpnu stanicu i sam priključak na kanalizaciju vjerojatno biti riješen. To je u suprotnosti sa zakonom koji onemogućava spajanje na komunalnu infrastrukturu bez valjane građevne dozvole, zaključila je Racan Stern. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>