Sigurnosna stakla i prednapeta stakla

Prednapinjanjem stakla postižu se povećani zahtjevi u pogledu sigurnosti i nosivosti.

Termički prednapeto staklo razlikuje se kao potpuno prednapeto staklo (kaljeno, prednapeto sigurnosno staklo ESG) i djelomično prednapeto staklo.

Kemijski prednapeto staklo nastaje izmjenama osobina na površini stakla uranjanjem u vruću kupelj solne taljevine. Za razliku od termičkog prednapinjanja mogu se obrađivati i zakrivljene površine. Kemijski prednapeto staklo može biti vrlo tanko i koristi se prije svega u automobilskoj industriji.

Kaljeno sigurnosno staklo (ESG) nastaje termičkim prednapinjanjem float-plivajućeg stakla. Staklo se izlaže specijalnoj obradi pod visokom temperaturom (ca.670°C), a zatim se naglo rashlađuje. Površina stakla se hladi brže od jezgre stakla, tako da na površini nastaje dodatno tlačno naprezanje, koje staklo čini otpornijim.

Postojanost na nagle izmjene temeperature i naprezanje na lom od savijanja veće su nego kod normalnog stakla. Kod ESG stakla treba računati s minimalnom neravnosti površine. Kaljeno sigurnosno staklo je pored višeslojnog sigurnosnog stakla (VSG) dopušteno sigurnosno staklo u Njemačkoj.

Ukoliko se termički prednapeto staklo optereti puca u malim komadićima stakla. Prema veličini tih komadića se može raspoznati stupanj prednaprezanja.

Opasnost od ozljeđivanja je padanjem takvog stakla svedena na minimum. ESG se više ne može naknadno obrađivati (npr. bušiti, rezati i sl.). Stakla s mekanim premazom (off-line zaštita) se ne mogu termički prednapinjati zato što ta zaštita ne izdržava visoke temperature.

Višeslojno sigurnosno staklo (VSG) predstavlja jedinicu stakla koja se sastoji od najmanje dvije staklene ploče (većinom float-staklo, TVG ili ESG) i jednog međusloja od PVB-folije (polivinilbutil) s visokim stupnjem postojanosti na pucanje (prema: EN 12337-2). VSG je staklo koje i nakon pucanja zadržava komadiće stakla, kako bi zadržao udar tijela (ostatak nosivosti).

Spregnuto djelovanje pojedinačnih stakala se prilikom proračuna ne smije uzeti u obzir. Pojedinačne ploče stakla u sloju ne smiju prelaziti 12 mm. Moguće su tolerancije uvjetovane proizvodnjom.

Područja primjene su npr. osiguranje od pada, zastakljenje krova i kosina elemenata parapeta,nadkrovlja, pasaža itd.

]]>