Širine pukotina

Širine pukotina se posreduju jednostavno uz pomoć mjerila širine pukotina odnosno uz pomoć metra odnosno jednostavne skale s oznakama u vidu crtica širine od 01 mm ili uz pomoć mjerne lupe u protivnom se obično procjenjuju kao prevelike. Kod betonskih građevinskih elemenata su širine fuga od 03 mm nezamislive. Kod posredovanja širine pukotina svakako treba voditi računa o tome da nakon tretiranja površina primjerice zrnčanjam ili pod visokim tlakom mogu nastati proširenja pukotina na površini u V-obliku.

]]>