Sirobuju ćemo legalizirati

HRVATSKA – Nipošto ne možemo izjednačavati, na primjer, ako je netko sagradio kuću za stanovanje u bespravnom radničkom naselju, poput splitske Sirobuje, ili ako je sagradio vikendicu ili apartmane uz more i zauzeo čak do 20-ak kilometara obale. Sirobuju i slična naselja treba legalizirati pomoću planova sanacije i mi se za to zalažemo

O masovnim uklanjanjima bespravnih objekata na otoku Viru i optužbama da se ruši bez kriterija, razgovarali smo s ministricom Marinom Matulović-Dropulić. Koliko će se još rušiti na Viru? – Na Viru smo, zapravo, pri kraju u ovoj akciji inspekcije. Imamo još nekoliko objekata u neizgrađenom dijelu građevinskog područja unutar 70 metara od mora, imamo četiri objekta na pomorskom dobru, oko desetak temelja i to je to. Za daljnji inspekcijski postupak moramo pričekati prostorni plan Vira, što ne znači da neće biti daljnjih rušenja.

Kriteriji za rušenje Vir sada mora reći što mu je građevinsko područje, što poljoprivredno, a što je turistička zona. Ako se neki bespravni objekti nalaze u turističkoj zoni, morat će se ukloniti, jer turizam nisu vikendice. Mi ne branimo da se u turističkoj zoni naprave obiteljski hoteli. Počelo se govoriti… …da se teren “čisti” za velike investitore? – Tako je. Program ove vlade je da se u turističkim zonama grade objekti koji će zapošljavati ljude. Da li su to veći hoteli ili mali obiteljski hoteli pokazat će poseban urbanistički plan koji je Uredbom propisan za svaku turističku zonu na Jadranu. Svaka općina ili grad mogu izabrati žele li obiteljske ili veće hotele na svom području. Ali, hoteli mastodonti teško da će se više graditi, jer turisti ne žele boraviti u takvim objektima. Ima li Ministarstvo kriterije za rušenje? – Jedini kriterij je bespravna građevina, međutim Ministarstvo ima prioritete. Uklanjaju se prioritetno bespravni objekti na infrastrukturnim koridorima, na pomorskom dobru, u parkovima prirode i nacionalnim parkovima, zaštićenim povijesnim i kulturnim cjelinama u zaštićenom obalnom području, i to unutar 70 metara od mora u neizgrađenom dijelu građevinskog područja te na zemljištu druge namjene.

Obiteljske kuće Naravno, svi bespravni objekti moraju doći na red i zato svi koji se mogu trebaju se legalizirati. Prostorni planovi, a 85 posto njih je dovršeno, omogućit će legalizaciju dijela objekata. Lokalna je samouprava tu ključna: ona mora odrediti građevinske zone u skladu sa zakonom i Uredbom i omogućiti ljudima da zatraže dozvole. No, ono što se neće moći legalizirati, rušit će se. Ipak, javno ste objavili da se bespravne obiteljske kuće neće rušiti. Jesu li to dvostruki kriteriji? – Ne, nipošto, ne možemo izjednačavati, na primjer, ako je netko sagradio kuću za stanovanje u bespravnom radničkom naselju, poput splitske Sirobuje, ili ako je sagradio vikendicu ili apartmane uz more i zajedno s drugim takvim objektima zauzeo čak do 20-ak kilometara obale na koju se više ne može doći ako nemate tamo vikendicu. Sirobuju i slična naselja treba legalizirati pomoću planova sanacije i mi se za to zalažemo, ali uzurpiranje obale nećemo tolerirati. No, pristojbe za legalizaciju su astronomski visoke i čini se da odbijaju vlasnike od tog poteza? – Sredinom 2004. godine donijeli smo uredbu kojom smo odredili rok do kraja te godine u kojem je za legalizaciju trebalo platiti jedino komunalni doprinos. Nakon toga smo za one koji nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju odredili kaznu od dodatnih jedan i pol iznosa komunalnog doprinosa, no sada razmišljamo o smanjenju kazne kako bi ljudima nakon izrade planova omogućili dobivanje dozvola. Dobro će biti ako se ljudi budu htjeli legalizirati, no imamo puno lokacija gdje se to može ali – ne želi. Onda preostaje uklanjanje takvih objekata i to je za nas najteži posao koji moramo obaviti. To je upozorenje ljudima da što prije legaliziraju svoje objekte jer će inače inspekcija doći i do njih.

]]>