Sistemi smanjenja poprečnog presjeka dimnjaka

Sistemi smanjenja poprečnog presjeka dimnjaka obuhvaćaju sanacijske sisteme postojećih dimnjaka u cilju prilagodbe poprečnih presjeka novonastalim uvjetima ispušnih plinova.

U duhu modernizacijskih mjera kod proizvodnjetopline izmjenjeni su važni pogonski parametri za ispušne uređaje, kao npr. temperatura ispušnih plinova te strujanje mase ispušnih plinova. Postojeći dimnjaci su tako većinom predimenzionirani te se moraju prilagoditi izmenjenim pogonskim uvjetima. U praksi se najčešće reducira poprečni presjek uređaja ispušnih plinova, tako što se u postojeće okno postavlja cijev.

Zahtjevniji postupci unutarnjim oblaganjem postojećih dimnjaka, kao primjerice postupak vibriranja laganog betona, rijetko se koriste iz razloga skupih troškova.

]]>