Sistemi zaštite spremnika za loživo ulje

Sukladno zakonskim propisima je prodavatelj uređaja za grijanje dužan adekvatnim zaštitnim mjerama odnosno sistemima za zaštitu spremnika loživih ulja spriječiti istjecanje loživih ulja u tlo ili kanalizaciju (zaštita voda). Instalacijske radove na uređajima za uskladištenje loživih ulja smiju izvoditi isključivo stručne, ovlaštene tvrtke. Prema zakonskim propisima takve uređaje kod puštanja u rad, popravaka i godišnjeg remonta kontroliraju ovlašteni stručnjaci, a kod većih postrojenja u točno određenim, zakonski propisanim vremenskim razdobljima (općenito svakih 5 godina, u vodozaštićenim područjima svake 2 do 2 ½ godine).

Uobičajene sigurnosne mjere su:

  • Podnožje spremnika nepropusno za tekućine, spužva postojana na loživa ulja u međuprostoru podnožja, u nekim slučajevima s dodatnim inhibitorima korozije
  • Premaz zidova spremnika plastičnim masama u cilju zaštite od korozije, nakon kontrole i temeljitog čišćenja moguće i naknadno nanošenje
  • Inhibitori korozije koji se dodaju loživom ulju
  • Nanošenje unutarnjeg omotača od plastike u svezi s uređajem za indiciranje pukotina
  • Davač granične vrijednosti kao osiguranje od prepunjavanja, automatski završavaju postupak punjenja te sprječavaju istjecanje.

    ]]>