Skup arhitekata i inženjera u graditeljstvu

PULA – Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu organizira stručni skup koji će se održati 22. travnja od 8 do 16 sati u prostorijama Visoke tehničke škole na adresi Riva 6. Tema seminara su »Tehnički propisi o sustavima zaštite zgrada od djelovanja groma«, a sudionici sve dodatne informacije mogu pronaći na web stranicama Komore: www.hkaig.hr D. B. P.

]]>