Slama za pokrivanje krovova

Tradicionalni način mekanog pokrivanja krovova, s regionalnim značenjem. Slamnati krovovi imaju dobru termoizolaciju, nepropusni su i postojani na utjecaj atmosferilija, lagani su i uz najjednostavniju njegu su dugotrajni. Zbog svoje osjetljivosti na vatru treba svakako voditi građevinsko nadzornim računima o najmanjim razmacima. Tehnika jednog sloja varira od pokrivnog materijala i okoliša. Razlikuju se vezani i šivani krovni pokrovi od slame.

]]>