Slijeganje izazvano snižavanjem razine podzemnih voda

Slijeganje može biti izazvano snižavanjem razine podzemnih voda te je posebno izraženo na podlogama temeljenja od ilovače ili treseta. Ponovno uzdiizanje razine podzemnih voda vodi do neznatnog uzdizanja podloge. Ta se uzdizanja, već prema podlozi, kreću između 1 do 10 %. Podloge od ilovače više pogoduju ponovnom uzdizanju.

Razlozi drenaže tla, a time i za slijeganje razine podzemnih voda u području građevinskog objekta mogu biti i velika stabla u blizini objekta. Premještanje krovne odvodnje povijesnih objekata često samo u tlo ili sanacijske mjere, kojima se često samo, izvevši jednostavno priključivanje na mjesnu kanalizacijsku mrežu, također mogu izazvati reduciranje ukupnog sadržaja vode u tlima upravo u području građevinskog objekta. Upravo iz tog raloga nastaju slijeganja usljed stezanja.

]]>